gmina czernica budzet podatki
15 lipca 2021

Kategoria:
Finanse

Budżet gminy Czernica. Zobacz, na co idą Twoje podatki

Gmina Czernica znajduje się niedaleko Wrocławia, w województwie dolnośląskim i jest gminą wiejską. W 2020 roku było tu oficjalnie ok. 16 tys. mieszkańców. Jest to miejsce znane m.in. z wydobywania kruszców takich jak piasek i żwir. 70% terenów jest przeznaczona pod uprawę, nie brakuje tu jednak lasów. Choć gmina nie jest duża, mieszkańcy mają co tutaj robić. Na co w takim razie idą ich podatki?

Sytuacja podatkowa gminy Czernica w roku 2021

W 2021 roku podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi 29,03% sum wszystkich dochodów. Reszta dochodów to kolejno:

 • dotacje – 31,79%,
 • subwencje – 18,93%,
 • podatki od nieruchomości – 9,51%,
 • inne podatki i opłaty lokalne – 4%,
 • CIT – 0,2%.

Gmina Czernica w roku 2021 zaplanowała wydatki w postaci 138,9 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 75,2% tej kwoty, a wydatki majątkowe – 24,8%. Tak naprawdę podatek PIT mieszkańców Czernicy zasila budżet Państwa, dlatego tylko jego 38% trafia do budżetu gminy. Dodatkowo warto mieć świadomość tego, że nie wszystkie wydatki gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców.

Na co idą podatki mieszkańców gminy Czernica?

Podatki mieszkańców gminy Czernica, przeznaczone są przede wszystkim na:

 • oświatę i wychowanie,
 • rodzinę,
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 • transport i łączność,
 • administrację publiczną,
 • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Wyżej wymienione sektory gospodarki gminy stanowią największe inwestycje realizowane z podatku jej mieszkańców. Można wymienić także takie inwestycje jak:

 • działalność usługowa,
 • rolnictwo i łowiectwo,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • pomoc społeczna,
 • edukacyjna opieka wychowawcza,
 • kultura fizyczna.

Zalicza się tu również pozostałe wydatki, na które idzie jednak najmniej pieniędzy. Kwota, jaka zostaje przekazywana na dany sektor, zależna jest od zarobków konkretnej osoby. Jeżeli będzie to przykładowo 3 tys. zł netto, w przeliczeniu na miesiąc, do budżetu gminy trafi 75,89 zł. Najwięcej kosztów generuje oświata i wychowanie. Uwzględniając poprzednie wyniki, będzie to ok. 19,97 zł. Pozostałe wydatki, których jest najmniej, wyniosą wówczas 0,55 gr.

Jeżeli chodzi o Infrastrukturę, w roku 2021 pieniądze z podatków zostaną przeznaczone choćby na budowę nowych dróg, chodników, wodociągów, gospodarkę ściekową i ochronę wód. Sprawy społeczne to m.in. budowa cmentarza czy gospodarka komunalna. Jeżeli chodzi o oświatę, pieniądze pójdą na placówki oświatowe, kulturę i sport. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie głównej gminy Czernica w zakładce „Na co idą moje podatki?”.

Warto rozliczać podatek w swojej gminie. Dzięki temu można przysłużyć się nie tylko miastu, wsi czy regionowi, ale także sobie. Warto też dowiedzieć się, na co ta kwota zostanie spożytkowana.