Kobieta z koniem
1 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

1% podatku, który wspiera konie pod opieką fundacji  

Fundacje działające na rzecz koni utrzymują się z wpłat ludzi o wielkich sercach, którzy bez wahania dzielą się tym, co mają, z potrzebującymi ich pomocy zwierzętami. Niestety, utrzymanie koni kosztuje i nie są to małe kwoty. By zapewnić im godne warunki do życia, odpowiednie karmienie i opiekę weterynaryjną, potrzebne są pieniądze. Jednym ze sposobów wsparcia takich organizacji jest przekazanie 1% podatku.

Czym jest 1% podatku? 

Od 2004 roku podatnicy, czyli wszystkie osoby pracujące, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także emeryci, mogą przekazać jedną setną swojego podatku dochodowego wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie jest darowizna, ale sposób wskazania państwu, jak ma rozdysponować pieniądze, które od nas pobiera – jeśli nie wskażemy żadnej organizacji, 1% podatku powędruje do „wspólnego worka”, a o jego przeznaczeniu zadecyduje rząd i sejm. Przekazanie 1% nic nas więc nie kosztuje. Ideą tego rozwiązania jest wspieranie organizacji, które tego potrzebują, w przejrzysty sposób.

Dlaczego warto oddać 1% podatku fundacji dla koni? 

Decyzja, komu przekazać jedną setną podatku, może być trudna. Warto wziąć pod uwagę fundacje ratujące konie, na przykład Fundację Tara Schronisko dla Koni, która wykupuje konie przeznaczone na rzeź i zapewnia im szczęśliwe życie pod dobrą opieką. Pod skrzydła fundacji trafiają konie chore, odebrane ze skrajnie nieodpowiednich warunków, zaniedbane, głodne lub skazane przez swoich właścicieli na śmierć w ubojni – jednym słowem zwierzęta, które zostały potraktowane przez ludzi w okrutny sposób i zasługują na to, by ich los się odmienił.

Utrzymanie każdego konia, leczenie go, karmienie i zapewnienie bezpiecznych warunków do życia wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego schroniska dla koni szczególnie liczą na pomoc w formie 1%. Te środki umożliwiają im działanie, ratowanie przed śmiercią lub ludzkim okrucieństwem kolejnych koni i opiekę nad zwierzętami trafiającymi do przytuliska – miejsca będącego ich ostatnią szansą na spokojne życie.

Co trzeba zrobić, aby przekazać 1% podatku wybranej fundacji? 

Przekazanie 1% podatku dla koni jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić pole „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w składanym co roku formularzu zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), wpisując tam numer KRS wybranej organizacji. Warto wiedzieć, że tylko te wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą otrzymać takie wsparcie! Jeszcze łatwiej przekazać 1% w deklaracji e-PIT – odpowiednie pole znajduje się w widocznym miejscu, a organizację można wybrać z podanej, aktualnej listy.