29 maja 2020

Kategoria:
Elektronika

Zastosowanie drążków izolacyjnych

Prace pod napięciem wymagają zastosowania specjalnie dostosowanych narzędzi. Jednym z nich są drążki izolacyjne, które umożliwiają wykonywanie prac na odległość. Ich głównym zadaniem jest odizolowanie pracownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Zastosowanie drążków izolacyjnych jest bardzo szerokie, ponieważ umożliwiają zaczepienie do głowicy dowolnego elementu roboczego.

Drążki izolacyjne różnią się między sobą w zależności od wysokości napięcia, do którego są stosowane: w przypadku niskich napięć możliwe jest zastosowanie rur pustych. Do wysokich napięć konieczne jest zastosowanie rur wypełnionych pianką poliuretanową, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie izolacyjne. Niezależnie od rodzaju zasada działania jest taka sama: drążki izolacyjne wykorzystuje się do prac pod napięciem wykonywanych z odległości, między innymi na liniach napowietrznych i urządzeniach wnętrzowych.

Drążki izolacyjne – niezbędne do konserwacji rozdzielni średniego napięcia

Zazwyczaj do wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych wykorzystuje się podnośnik z ramieniem izolacyjnym. Jest to sposób najwygodniejszy i najbezpieczniejszy, umożliwiający wygodną pracę. Z różnych względów nie zawsze istnieje możliwość jego zastosowania. Możliwe jest wówczas wykorzystanie drabin izolacyjnych, przystawianych do słupa. Prace wykonuje się na odległość, z wykorzystaniem drążków izolacyjnych. Nie jest to metoda najwygodniejsza z punktu widzenia komfortu pracownika, a także wymaga umiejętności sprawnego posługiwania się długim drążkiem zakończonym specjalistycznym narzędziem niezbędnym do wykonania prac.

Niektóre prace konserwacyjne są realizowane wyłącznie metodą na odległość – mówi specjalista z firmy Hubix, oferującej szeroki wybór sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem – Są to wszelkie prace wykonywane na urządzeniach i instalacjach rozdzielni średniego napięcia. Za pomocą drążków izolacyjnych usuwa się zabrudzenia, uzupełnia impregnat oraz olej, a także dokonuje dokręceń połączeń śrubowych.

Inne możliwości zastosowania drążków izolacyjnych

Głowica drążka izolacyjnego umożliwia zamocowanie dowolnego narzędzia roboczego lub wskaźnika. Z tego względu drążki są narzędziem niezwykle uniwersalnym i pozwalają na wykonywanie wielu różnych prac. Dzięki odpowiednim elementom przymocowanym do głowicy możliwe jest podtrzymywanie przewodów, obsługa urządzeń elektrycznych oraz zakładanie urządzeń pomiarowych, wskaźnikowych i uziemiaczy. Drążki izolacyjne mogą być również wyposażone w zaczepy lub chwytaki manewrowe, a także wskaźniki napięcia umożliwiające sprawdzenie obecności napięcia. Inne narzędzia, które można zastosować to piłki, sekatory, uchwyty lub zbijaki do usuwania oblodzenia. Dzięki temu drążki stają się wszechstronnym narzędziem stosowanym do wykonywania prac pod napięciem.