12 listopada 2019

Kategoria:
Elektronika

WŁAŚCIWOŚCI REGENEROWANYCH CYLINDRÓW – ZALETY I WADY

Regenerowanie zużytego sprzętu jest bardzo częstym zabiegiem – zwłaszcza w przypadku mechaniki. Dzięki tej czynności możliwe jest przywrócenie pierwotnych właściwości częściom, które w pewnym stopniu zostały zużyte lub uległy uszkodzeniu. Bardzo często usługa ta może mieć wyłącznie charakter kompleksowej naprawy polegającej na np. wyczyszczeniu oraz obróbce technologicznej elementu. Proces regeneracji stosowany jest w celu uniknięcia konieczności wymiany całego elementu na nowy, co wiązać by się mogło z dużymi kosztami.

Regeneracja cylindrów – czy jest ważna i na czym polega?

Regenerowanie poszczególnych części maszyn jest niezwykle istotne. Dzięki poddawaniu ich tej czynności możliwe jest przywrócenie pełnej sprawności przy stosunkowo niskich kosztach. Dodatkowo proces regeneracji pozwala na zachowanie ciągłości produkcyjnej. Specjalista z firmy ELS POLAND SP. Z O. O. zauważa: Bardzo często okazuje się, że podczas tego procesu, np. w przypadku cylindrów wystarczy jedynie odpowiednie ich oczyszczenie, aby móc przywrócić ich pełną sprawność.

Dzięki regeneracji możliwe jest osiągnięcie wielu korzyści. Jest to między innymi:

 • przywrócenie cylindrom ich pierwotnych parametrów,
 • przywrócenie wysokiej odporności na ścieranie się elementu,
 • redukcja pulsacji podczas wysokiego natężenia przepływu,
 • zwiększenie efektywności pracy cylindra.

Komu można zlecić regenerację cylindrów?

Warto zaznaczyć, że usługa powinna być zlecona wyłącznie firmom posiadającym odpowiednie doświadczenie w tego typu pracach. Dzięki temu, powierzając proces regeneracji cylindrów w ręce specjalistycznej placówki, można liczyć na ewentualne usługi dodatkowe. Podczas wykonywania tej czynności możliwe jest bowiem wprowadzenie dodatkowych modyfikacji cylindra. Wprowadzanie zmian w tym zakresie jest jednak skomplikowane i powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Dzięki modyfikacjom możliwe jest między innymi:

 • podział cylindra na segmenty,
 • skrócenie cylindra lub dodanie do niego dodatkowej części wraz z kołnierzami,
 • dodanie dozowników w głównym gnieździe podającym
 • wykonanie dodatkowych gniazd bocznych, dozujących
 • wprowadzenie układu odgazowania
 • zaadaptowanie istniejących gniazd pod dodatkowe wyposażenie cylindra

Jak dokładnie przebiega usługa?

Proces regeneracji cylindra rozpoczyna się już w momencie jego demontażu z urządzenia. Cała usługa może zostać jednak podzielona na odpowiednie etapy:

 • analiza zużycia elementu,
 • proces honowania otworu, dzięki któremu możliwe jest usunięcie zabrudzeń, zarysowań oraz przede wszystkim ujednolicenie średnicy i kształtu otworu na całej jego długości roboczej,
 • poddanie cylindrów procesowi utwardzania najczęściej metodą azotowania,
 • ponowne dopasowanie elementu do urządzenia.

Regenerowanie cylindrów w urządzeniach produkcyjnych – czy warto?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby urządzenia produkcyjne były poddawane regularnym kontrolom serwisowym. Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie powstałego problemu jeszcze zanim dojdzie do poważnej awarii, gdzie konieczna będzie wymiana całego elementu na nowy. Proces regeneracji cylindrów w poszczególnych urządzeniach pozwala na bardzo duże oszczędności – jest zdecydowanie tańszy niż wymiana elementu na nowy. Jest jednak jeden warunek – musi być wykonany przez specjalistów, aby nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia żadnego elementu.