17 listopada 2020

Kategoria:
Elektronika

W jaki sposób działają kamery termowizyjne?

Kamery termowizyjne znajdują dziś wiele praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach naszego życia. Są używane przede wszystkim tam, gdzie istotna jest identyfikacja rozkładu różnych temperatur. Kamery termowizyjne są stosowane na przykład w nowoczesnych systemach rozpoznawania obrazu, czy w monitoringu rozległych obszarów i wnętrz obiektów. Jak właściwie działają?

Najważniejsze zasady działania kamer termowizyjnych

Wiedzę na tematy techniczne najlepiej czerpać od fachowców, dlatego o najważniejszych zasadach działania kamer termowizyjnych opowiedzieli nam specjaliści z firmy Atline z Łodzi, która zajmuje się kompleksowym zabezpieczaniem obiektów, projektowaniem systemów alarmowych i ochrony obwodowej. Zacznijmy od tego, że każde ciało, którego temperatura jest wyższa od bezwzględnego zera, staje się źródłem promieniowania podczerwonego. Intensywność podczerwieni zależy nie tylko od temperatury, ale też cech powierzchni danego ciała. Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone, które pochodzi ze zlokalizowanego obiektu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę, a dalej skupia się na detektorze. Schemat działania kamery termowizyjnej można porównać do schematu działania analogowego aparatu fotograficznego, gdzie widzialne promieniowanie skupia się na kliszy. Warto dodać, że kamery termowizyjne są wyposażone nie tylko w matrycę detektorów. To również współpracujący z matrycą układ, który jest w stanie punkt po punkcie przeszukiwać obraz. Kiedy na matrycy zarejestrowana jest nieprawidłowość, która wynika ze zmian intensywności padania podczerwonego promieniowania, na wyświetlacz zostaje przekazany sygnał w zauważalnej postaci.

Przykłady zastosowań kamer termowizyjnych

Jak wspomnieliśmy we wstępie, kamery termowizyjne są stosowane na przykład w nowoczesnych systemach rozpoznawania obrazu, czy w monitoringu rozległych obszarów i wnętrz obiektów. Rozszerzmy wątek zastosowań. Kamery termowizyjne są używane jako elementy ochrony obwodowej – wykrywają obiekt nawet przy całkowitych ciemnościach i niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Są też stosowane do bezinwazyjnego identyfikowania potencjalnych wad technologicznych i konstrukcyjnych przegród budynków, błędów w ociepleniu budynków, mostków cieplnych, czy zawilgoceń itp. Kolejne zastosowanie to ocena stanu izolacji cieplnej np. kotłów, czy rurociągów. Kamery termowizyjne są też wykorzystywane podczas wykrywania ognisk pożarów leśnych, czy w medycynie do wykrywania niektórych chorób.

Na koniec warto wspomnieć o ciekawostce: są zwierzęta, które mają zdolność widzenia podczerwieni – to ptaki (większość z nich widzi podczerwień i ultrafiolet), węże i niektóre gatunki nietoperzy.