4 listopada 2019

Kategoria:
Elektronika

Utrzymanie ruchu w automatyce przemysłowej

W dzisiejszych czasach coraz więcej pracy wykonują maszyny. Dzięki temu produkcje przemysłowe mogą być bardziej wydajne, bo urządzenia często działają szybciej niż ludzie i nie potrzebują tak częstych przerw. Czasem jednak maszyny się psują i wtedy działania przemysłowe ulegają spowolnieniu. Jak zapobiec takim sytuacjom i utrzymać ruch w automatyce przemysłowej?

Co to jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to jeden z działów inżynierii elektrycznej. Zajmuje się on automatyzacją procesów technologicznych, a także ich analizą i modelowaniem matematycznym. W skład systemów tego rodzaju wchodzą różnego rodzaju urządzenia.  Mogą to być maszyny zajmujące się produkcją lub montażem. Przykładem są też maszyny wykonawcze (zawory, silniki, napędy) i sterujące (panele operatorskie, sterowniki PLC). Do automatyki przemysłowej należą również urządzenia służące do wykonywania pomiarów i do kontroli pracy maszyn (takie jak czujniki, wskaźniki i rejestratory). Do tej dziedziny zalicza się również różnego rodzaju oprogramowania.

Na czym polega utrzymanie ruchu w automatyce przemysłowej?

Przestoje w różnych procesach przemysłowych mogą być bardzo uciążliwe, bo spowalniają pracę. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o zachowanie ich w dobrym stanie przez cały czas. Właśnie to mają na celu działania związane z utrzymaniem ruchu. Proces ten polega m.in. na stałej kontroli maszyn i aparatury wchodzących w skład automatyki przemysłowej. Utrzymanie ruchu obejmuje też wszelkie naprawy usterek oraz remonty urządzeń wykonywane na wezwanie lub w sposób ciągły. Czasem w ramach tego procesu przeprowadza się również modernizacje układów automatyki, a także wprowadzanie nowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Jakie są zalety utrzymania ruchu w automatyce przemysłowej?

Utrzymanie ruchu w automatyce przemysłowej może niewątpliwie przynieść wiele zalet. Część korzyści wymienia pracownik Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP”. Według niego zaletami są:

  • skrócenie przestojów instalacji,
  • zmniejszenie kosztów napraw,
  • doradztwo techniczne,
  • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń,
  • obecność stałego partnera dla wszystkich urządzeń,
  • dostęp do okresowych przeglądów i konserwacji.

Przerwy w działaniu urządzeń należących do automatyki przemysłowej mogą negatywnie wpłynąć na działanie danego przedsiębiorstwa, a także bardzo spowolnić jego pracę. Tymczasem zadbanie o utrzymanie ruchu pozwoli zapobiec przestojom w funkcjonowaniu firmy i zapewni wydajniejsze działanie.