Rozdrabnianie elektroniki
27 lipca 2021

Kategoria:
Elektronika

Rozdrabnianie jako element cyklu recyklingu odpadów elektronicznych

Do odpadów elektronicznych można zaliczyć zarówno urządzenia elektryczne, elektroniczne, jak i ich części nienadające się do dalszego użytku. Dzieli się je na różne kategorie w zależności od rozmiaru i zastosowania. Odpady elektroniczne składają się z aluminium, miedzi, żelaza i metali szlachetnych. Metody separacji poszczególnych surowców służą do ich odzysku. W jaki sposób rozdrabnia się odpady elektroniczne?

W jakim celu rozdrabnia się elektrośmieci?

Ilość złomu elektronicznego na świecie stale rośnie. Jego część zostaje poddana recyklingowi. Aby możliwy był odzysk poszczególnych surowców zawartych w odpadach elektronicznych, należy poddać je obróbce poprzez rozdrabnianie. Do rozdrabniania elektrośmieci stosuje się zwykle wolnoobrotowe rozdrabniarki czterowałowe. Urządzenia te charakteryzują się niską prędkością obrotową. Rozdrabniając odpady elektroniczne na granulat, można ustawić ich wielkość w taki sposób, aby maszyna z łatwością mogła oddzielić surowce żelazne od nieżelaznych. Działanie takie ma na celu wtórne wykorzystanie elektrośmieci.

Rozdrobniony materiał poddawany jest dalszemu recyklingowi. Metale szlachetne oddzielane są od zanieczyszczeń i innych surowców. Na podstawie Dyrektywy WEEE każdy producent sprzętu elektronicznego zobowiązany jest do przyjmowania zużytych urządzeń i ich utylizacji. Rozdrabnianie elektrośmieci, które oferuje firma Hamado ma na celu odzyskanie jak największej ilości surowców nadających się do ponownego wykorzystania.

Jakie elektrośmieci można rozdrabniać za pomocą rozdrabniarek?

Rozdrabnianie elektrośmieci przygotowuje je do dalszych etapów obróbki. Po zakończeniu tego procesu materiał kierowany jest do instalacji rozdzielającej go na poszczególne surowce przeznaczone do recyklingu. Rozdrabniarki pozwalają na uzyskanie odpadów o określonej wielkości. Maszyny przeznaczone do obróbki rozdrabniają drobny sprzęt AGD oraz produkty IT, takie jak:

  • komputery,
  • karty pamięci,
  • dyski twarde,
  • napędy CD,
  • procesory,
  • lodówki,
  • mikrofalówki,
  • telewizory i wiele innych.

Sprzęty, które nie nadają się do dalszego użytku, są przetwarzane w różnych procesach rozdrabniania i separacji. Dzięki temu można uzyskać poszczególne frakcje materiałów nadające się do recyklingu. Rozdrabnianie i odzysk surowców to wysoce ekologiczne działanie. Pozwala ono nie tylko na przygotowanie materiału do obróbki, ale także na bezpieczne transportowanie i składowanie. Niewłaściwie zabezpieczony sprzęt elektryczny i elektroniczny ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.