17 lutego 2020

Kategoria:
Elektronika

Rodzaje osprzętu elektroinstalacyjnego

Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna to nie tylko przewody, którymi płynie prąd, ale także cały zestaw akcesoriów, które służą do tego, by układ kabli przebiegał w odpowiedni sposób oraz by dostęp do nich był możliwy według określonych zasad. W skład osprzętu elektroinstalacyjnego wchodzą korytka i zacisku kablowe, różnego rodzaju zaciski i listy i wiele innych niezbędnych elementów.

Instalacja elektryczna to istniejący w budynku system przewodów, który jest elementem sieci niskiego napięcia. Początek instalacji to wyjście wewnętrznej linii zasilającej, a jej koniec to każde gniazdko, włącznik światła czy odbiornik prądu, który jest na stałe zamontowany. Zadaniem każdej instalacji jest dostarczanie energii elektrycznej zgodnie z zapotrzebowaniem na nią w danym obiekcie. Główną część systemu stanowią przewody, ale nie może on działać bez osprzętu elektroinstalacyjnego składającego się z różnorodnych elementów.

Rodzaje osprzętu

Akcesoria instalacyjne występują w różnych odmianach, które umożliwiają skuteczne poprowadzenie przewodów nad i pod tynkiem. Ich główny podział dotyczy miejsca zastosowania, dlatego taki sprzęt można podzielić na pod- i nadtynkowy. Według specjalisty z firmy EL-STA z Żukowa podstawowym rodzajem osprzętu są listwy mocujące, dzięki którym kable mogą zostać na stałe umieszczone w danym miejscu. Niezwykle przydatne są także korytka i kanały kablowe, w których umieszcza się przewody pod tynkiem.

Żadna instalacja nie może obejść się bez puszek instalacyjnych, które umożliwiają dostęp do miejsca, w którym przewody się rozgałęziają i w razie awarii, można w tym miejscu przeprowadzić ich naprawę, bez konieczności niszczenia powierzchni ściany.

W skład osprzętu elektroinstalacyjnego wchodzą również moduły awaryjne, które zakłada się przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Służą one między innymi do tego, by w przypadku braku zasilania w całym obiekcie, włączyć oświetlenie awaryjne. Akcesoria instalacyjne to także czujniki ruchu oraz stateczniki i układy zapłonowe.

Znaczenie osprzętu elektroinstalacyjnego

Instalacje wymagają nie tylko poprawnego położenia, które musi być zgodne z określonymi zasadami, ale muszą także dawać możliwość usunięcia ewentualnych usterek w sposób jak najłatwiejszy. Dlatego dostęp do kabli i ich połączeń powinien być zaplanowany już na etapie projektu. Osprzęt elektroinstalacyjny, taki jak na przykład puszki instalacyjne, umożliwia łatwe sprawdzenie newralgicznych miejsc. Ponadto dodatkowe akcesoria służą temu, by kable przebiegały w prawidłowy sposób, nie plątały się i były zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych.

Dlatego, jeśli w starym budynku wymienia się lub naprawia instalację elektryczną, jednym z niezbędnych zadań jest założenie nie tylko nowego okablowania, ale także nowego, osprzętu, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego systemu.