nagłośnienie w siłowni
27 listopada 2019

Kategoria:
Elektronika

Profesjonalne systemy nagłośnienia. Czym się charakteryzują?

Czy zdarzyło ci się nerwowo uciszać towarzyszy podróży, aby móc dosłyszeć treść komunikatu, nadawanego przez megafon na dworcu? A może znajoma jest ci sytuacja, w której czułeś, że musisz wyjść z restauracji, bo panujący w niej hałas był nie do zniesienia? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną tych nieprzyjemnych wrażeń były nieprawidłowo wykonane systemy nagłośnienia.

Jedno- i wielostrefowe systemy audio

Każdy system nagłośnienia zbudowany jest z połączonych ze sobą urządzeń elektroakustycznych (głośników, wzmacniaczy), umożliwiających projekcję komunikatów słownych i muzyki ze wspólnego źródła w konkretnej, wyznaczonej strefie. Ilość nagłaśnianych stref w danym systemie uzależniona jest od wielkości obsługiwanego obiektu oraz jego akustyki. W lokalach o niewielkiej powierzchni najczęściej wystarczające okazują się systemy jednostrefowe. Z kolei w dużych obiektach, gdzie dla równomiernego rozchodzenia się dźwięku niezbędne jest wyznaczenie kilku stref nagłośnienia, wykorzystuje się systemy wielostrefowe, tworzone z większej ilości głośników, rozmieszczanych w miarę potrzeb w różnych miejscach. Stosując takie rozwiązanie, w każdej ze stref można wykorzystać osobne źródło dźwięku i indywidualnie regulować jego głośność.

Projektowanie systemu nagłośnienia

Dla zaprojektowania dobrego systemu nagłośnienia niezbędne jest dokładne zbadanie warunków panujących w danej przestrzeni oraz określenie potrzeb przyszłych użytkowników. Podejmując decyzję o rodzaju, ilości i sposobie rozmieszczenia głośników w pomieszczeniach, trzeba brać pod uwagę ich powierzchnię i kubaturę, akustykę, obecność innych źródeł dźwięku, planowany sposób użytkowania systemu i wiele innych czynników. Zupełnie inaczej będzie wyglądał system nagłośnienia kościoła, a inaczej rozwiązania dla klubu fitness – wyjaśnia nasz rozmówca z wrocławskiej firmy AudioArt, która od lat zajmuje się tworzeniem profesjonalnych systemów teletechnicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

Bez względu na miejsce wykorzystania systemu, jego najważniejszym zadaniem jest równomierne rozprowadzenie dobrze stonowanego dźwięku po całej nagłaśnianej przestrzeni. Jednocześnie nagłośnienie może pełnić dodatkowe funkcje, np. redukować szumy dochodzące z otoczenia, takie jak dźwięk klimatyzatorów w restauracjach, niwelować poczucie martwej ciszy i śledzenia w sklepach, zagłuszać hałasy itd. W zależności od rodzaju obsługiwanego obiektu stosuje się różne metody uzyskania pożądanych efektów. Rozwiązania stosowane w kościołach muszą uwzględniać specyficzną akustykę wnętrz sakralnych i długi czas pogłosu; nagłośnienie w halach sportowych i fitness musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowników, a jednocześnie umożliwiać im zrozumienie mowy trenera czy osób prowadzących rozgrywki na tle muzyki, dźwięków dochodzących z boiska i trybun oraz odgłosów wydawanych przez sprzęt sportowy. Od urządzeń stosowanych w systemach nagłośnienia dla klubów tanecznych wymaga się uwydatnienia niskich dźwięków (basów), zaś w salach konferencyjnych największy nacisk kładziemy na jakość mowy prelegentów. Oddzielnym zagadnieniem jest nagłośnienie imprez plenerowych, podczas których wykorzystuje się systemy przenośne, również wymagające indywidualnej konfiguracji pod kątem potrzeb konkretnego zastosowania.

Łatwy w obsłudze, dyskretny i funkcjonalny, niezawodny, precyzyjnie dopasowany do akustyki pomieszczenia oraz wymagań wynikających z przeznaczenia i charakteru danego obiektu – taki właśnie powinien być profesjonalny system nagłośnienia. Jeśli chcesz mieć pewność, że osoby odwiedzające zarządzany przez ciebie lokal lub uczestniczące w organizowanej imprezie będą mogły cieszyć się czystym brzmieniem muzyki i z łatwością zrozumieją wszystkie komunikaty słowne, zadecyduj się na współpracę z doświadczonym zespołem specjalistów w zakresie projektowania systemów audiowizualnych.