22 czerwca 2020

Kategoria:
Elektronika

Ochrona danych nie tylko przed kradzieżą – o zabezpieczeniach ppoż. serwerowni i data center

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach to wymóg prawny i podstawa w zachowaniu bezpieczeństwa. Chodzi tutaj nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, ale także maksymalne zabezpieczenie mienia. Mimo iż wiele osób myśli, że pożar jest wynikiem nieodpowiedzialnego użycia ognia, to częstą przyczyną zapłonu w budynkach jest co innego: prąd elektryczny. To właśnie źle zabezpieczone serwerownie mogą stanowić duże ryzyko pożaru, który wymaga specjalistycznego gaszenia.

Jak mówi ekspert z firmy inżynieringu przeciwpożarowego Pliszka: Zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni i data center jest dwutorowe. Z jednej strony chodzi o to, aby tak zaprojektować ochronę ppoż.,. by zminimalizować możliwość powstania pożaru przez zwarcie elektryczne. Z drugiej strony celem jest, aby w przypadku nagłego pojawienia się ognia, uchronić serwerownie i zapobiec informatycznemu paraliżowi firmy i jej Klientów.

Jak dochodzi do pożaru serwerowni i jak można go uniknąć?

W data center najczęstszą przyczyną pożaru jest prąd elektryczny i zwarcie. Urządzenia informatyczne pobierają prąd o bardzo wysokiej mocy. Dla przykładu standardowe przyłącze w mieszkaniu ma moc ok. 4 [kW], podczas gdy jedna szafa w serwerowni pobiera prąd o mocy 15 [kW], a takich szaf jest zazwyczaj kilkanaście. Ponadto pobór prądu odbywa się non stop. Oznacza to, że w kablach serwerowni nieustannie płynie prąd o wysokim natężeniu. Na skutek zestarzenia się izolacji kabla lub uszkodzenia mechanicznego może powstać łuk elektryczny, czyli wyładowanie o bardzo wysokiej temperaturze. W otoczeniu tylu urządzeń elektrycznych łatwo może dojść do pożaru i stopienia się wszystkiego, co znajduje się wokół. Aby w pierwszej kolejności nie dopuścić do pojawienia się ognia, można zastosować rozwiązanie prewencyjne, jakim jest inertyzacja. Ta metoda polega na redukcji stężenia tlenu w serwerowni. Za pomocą wprowadzenia gazu obojętnego tworzy się atmosfera niepalna, uniemożliwiająca pojawienie się i rozwój pożaru.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe serwerowni i centrów informatycznych

Jakie są najlepsze systemy gaszenia serwerowni? Działanie wodą jest możliwe, ale oznacza to tylko jedno. Jeżeli ogień nie strawił wszystkich urządzeń, to finalnego ich zniszczenia dokona akcja gaśnicza. Niestety, nie posiadając własnego zabezpieczania ppoż., trzeba się liczyć z tym, ze straż pożarna użyje wody lub proszku. Aerozole proszkowe mogą być również szkodliwe dla sprzętu elektronicznego, gdyż bardzo szybko tworzą środowisko korozyjne. Najlepszym rozwiązaniem są systemy gaszenia gazem. Tak zwane czyste środki gaśnicze, do których należą gazy FE-36TM (HFC-236fa) i FM-200® (HFC 227ea)   czy NOVECTM 1230 (FK-5-1-12) nie przewodzą prądu i bardzo szybko odparowują, pozostawiając gaszoną powierzchnię suchą. Ich działanie polega na przerwaniu reakcji spalania, przez co pożar zostaje ugaszony już w ciągu 10 sekund(!) od rozpoczęcia akcji gaśniczej. W pomieszczeniach o dużej kubaturze stosowane są stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne, które gaszą poprzez ograniczenie ilości tlenu w powietrzu już w ciągu 60-120 sekund od uruchomienia.

Jak widać, stosowane do ochrony centrów informatycznych systemy gaszenia gazem działają bardzo szybko. Aby mogły być skuteczne, niezbędne jest zapewnienie detekcji pożaru w jak najwcześniej fazie pożaru. Dlatego w serwerowniach i data center najczęściej stosuje się punktowe lub zasysające czujniki dymu. Dzięki nim już we wczesnym etapie pożar będzie wykryty i uruchomiony zostanie proces gaszenia.

Do ochrony pojedynczych szaf serwerowych warto zastosować miejscowe zabezpieczenia ppoż., instalując w nich systemy gaśnicze do montażu lokalnego. Do tego typu rozwiązań należą automatyczne linie gaśnicze, tworzące charakterystyczny oplot we wnętrzu szafy rackowej lub panele gaśnicze 1U montowane na najwyższej półce szaf 19“. Dobór systemu gaśniczego do serwerowni zawsze warto skonsultować ze specjalistą, posiadającym odpowiednie kompetencje i doświadczenie w branży ppoż.