kserokopiarki
30 września 2016

Kategoria:
Elektronika

Nieprawidłowe użytkowanie kserokopiarek – najczęstsze błędy

We wstępie instrukcji obsługi każdej kserokopiarki znajdziemy informację o tym, że powinniśmy zwracać uwagę na komunikaty i właściwie na nie reagować. Nie zawsze zwracamy na nie uwagę, ale to nie jedyny powód niewłaściwego funkcjonowania sprzętu lub częstych awarii. Jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniamy w czasie użytkowania kserokopiarek i na co powinniśmy uważać?

Błędy w użytkowaniu

Często problem z kserokopiarką możemy wychwycić i rozwiązać samodzielnie. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń drukujących, podstawowym błędem jest niewłaściwe podłączenie urządzenia do komputera lub niewłaściwa instalacja oprogramowania. Jeżeli urządzenie jest włączone, ale nie chce kopiować lub drukować, sprawdźmy, czy odpowiednio podłączyliśmy kabel do komputera. Gdy nie pojawia się żaden komunikat, sprawdźmy oprogramowanie. Niektóre kserokopiarki wymagają instalacji dodatkowego programu, na przykład AdobeReader. Jego brak blokuje sprawne działanie sprzętu. Pamiętajmy o prawidłowym umieszczaniu papieru w kasecie. Jeżeli drukujemy na różnych materiałach, jak samoprzylepne etykiety i folie, powinniśmy ustawić to w opcjach kserokopiarki, gdy daje ona taką możliwość. Jednym z częstych błędów, jaki popełniamy, jest próba drukowania na papierze o niewłaściwej gramaturze. Wówczas może się on zakleszczyć lub wydruk jest nieestetyczny, zwłaszcza w przypadku urządzeń laserowych. Nie wolno nam korzystać z urządzenia, kiedy jest ono nadmiernie rozgrzane ani umieszczać na nim metalowych przedmiotów, ponieważ może to skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Kiedy wymieniamy toner, najlepiej jest odłączyć urządzenie od zasilania. Pamiętajmy również, że jeśli urządzenie długo pracowało, toner będzie rozgrzany. Powinniśmy z wymianą odczekać.

Usterki mechaniczne

Jeżeli nasza kserokopiarka nie działa sprawnie, mimo że użytkujemy ją zgodnie z instrukcją, należy poprosić o pomoc profesjonalny serwis. Zdarza się, że urządzenie działa głośno, wydaje podejrzane dźwięki, wydruki są nieczytelne lub nieestetyczne, albo sprzęt po prostu odmawia współpracy. Zwykle jest to wynikiem długiej eksploatacji – mówi specjalista z firmy Arso ze Szczecina, która sprzedaje i serwisuje urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki i drukarki. Do urządzenia dostaje się kurz i pył, także z tonera i papieru, przez co elementy wewnątrz zanieczyszczają się i nie mogą prawidłowo funkcjonować. Zabrudzenia osiadają na elementach mechanicznych oraz na stykach elektrycznych. Każde urządzenie tego typu musi od czasu do czasu przejść konserwację, która polega na oczyszczeniu sprawnych części z zanieczyszczeń i wymianie wadliwych części. Czasem wystarczy drobna usterka, którą usuwa się w czasie kilku minut, by sprzęt zaczął funkcjonować prawidłowo. Jeśli przestrzegamy zasad użytkowania kserokopiarki i mamy pewność, że toner nie jest uszkodzony lub wadliwy, ale sprzęt nie działa prawidłowo, zgłośmy się po fachową pomoc.