29 lutego 2020

Kategoria:
Elektronika

Najważniejsze kierunki automatyzacji przemysłowej

Automatyzacja procesów produkcyjnych ma na celu zminimalizowanie zaangażowania czynnika ludzkiego w możliwie szerokim spectrum wolumenu produkcyjnego. Rosnące koszty pracy oraz specjalizacja w poszczególnych gałęziach produkcji wymuszają wprowadzanie rozwiązań, które są w stanie zastąpić zaangażowanie ludzi w czynności powtarzalne i wyeliminować ich udział w procesach o szczególnie wysokim stopniu uciążliwości dla zdrowia.

Zrobotyzowane gniazda obróbcze.

Jedną z najczęściej stosowanych metod automatyzacji przemysłowej jest zastosowanie robotów przemysłowych w miejscach, gdzie praca człowieka dotyczy prostych czynności związanych z mocowaniem i odbieraniem detali z maszyny, paletowaniem wyrobów gotowych, pakowaniem oraz nakładaniem powłok końcowych na wykonane produkty. W takim przypadku wartością dodaną jest zatrudnienie specjalisty od programowania i planowania zadań dla zakupionych przez przedsiębiorstwo robotów przemysłowych.

Automatyzacja bez udziału robotów.

W sytuacjach, gdzie zastosowanie robota jest związane z jego przemieszczaniem, buduje się kompleksowe gniazda obróbcze składające się z magazynu surowca, maszyny obróbczej klasy CNC, magazynu wyrobów gotowych oraz manipulatora kartezjańskiego, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie elementy gniazda, a rola człowieka sprowadza się do dostarczania półproduktów (odlewów, wałków, blach) oraz odbioru gotowych detali. W skrajnym przypadku dostarczanie i odbiór też można zautomatyzować.

Gromadzenie i analiza danych produkcyjnych.

Jak mówi ekspert z firmy KF Domena, zajmującej się m.in. dostarczaniem rozwiązań dotyczących automatyki przemysłowej:

Powtarzalność procesów produkcyjnych otwiera dalszą drogę do optymalizacji połączonej z planowaniem produkcji i obszarem logistyki. Kontrolując poszczególne elementy poprzez analizę spływających informacji, można wprowadzać korekty pracy układu wraz z obserwacją zużycia energii, narzędzi, chłodziwa czy elementów prowadzących w urządzeniach bazujących na układach kartezjańskich.

Na tym etapie do pracy wkraczają inżynierowie korzystający z dedykowanych aplikacji różnych producentów lub specjaliści od programowania poszczególnych układów sterowania CNC, którzy bez angażowania dodatkowych produktów, wyciągają kluczowe dane w postaci raportów z systemu sterowania.