Do wykonywania jakich prac upoważniają uprawnienia elektryczne G1?
8 sierpnia 2018

Kategoria:
Elektronika

Kursy elektryczne G1 – charakterystyka

Pracownicy zajmujący się eksploatacją lub dozorem instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych zobowiązani są odbyć stosowne szkolenie przygotowujące ich do pracy zarówno pod względem teoretycznym. Przyjrzyjmy się bliżej kursom elektrycznym G1 – czym się charakteryzują? Jakie warunki trzeba spełnić, aby do nich przystąpić?

Kursy elektryczne G1 – czym się charakteryzują?

Kursy elektryczne G1 pozwalają na uzyskanie uprawnień elektrycznych z grupy 1. Składają się z części teoretycznej, niektóre nawet praktycznej, a ich zakres obejmuje eksploatację lub dozór urządzeń elektroenergetycznych. Odbycie szkolenia jest niezbędne do pracy związanej z wykonywaniem czynności eksploatacyjnych instalacji elektrycznych. Uprawnienia elektryczne G1 przyznawane są po zdaniu egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a ich ważność wynosi 5 lat. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do wykonywania pracy związanej z urządzeniami i instalacjami, takimi jak:

 • urządzenia prądotwórcze, które przyłączone są do krajowej sieci elektroenergetycznej
 • instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, których napięcie jest nie wyższe niż 1kV
 • instalacje, urządzenia i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
 • zespoły prądotwórcze, których moc jest wyższa niż 50kW
 • urządzenia służące do elektrolizy
 • urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • urządzenia elektrotermiczne
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • aparatura kontrolno – pomiarowa oraz instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wyżej wymienionych urządzeń

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Kursy elektryczne G1 skierowane są do osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają wykształcenie minimum podstawowe. Szkolenie może służyć odnowieniu kwalifikacji, a także zdobyciu uprawnień po raz pierwszy. Organizowane jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup pracowników w formie szkoleń zamkniętych. Ośrodek Szkoleniowy Galileum oferuje kursy praktyczne dla pracowników danej firmy, dzięki zapoznaniu się z indywidualną specyfiką pracy każdego zakładu. Pozytywne zdanie egzaminu i zdobycie świadectwa upoważnia kursantów do pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji grupy G1, między innymi:

 • prace przy urządzeniach elektrotermicznych
 • prace z zespołami akumulatorowymi
 • prace przy sieciach oświetlenia ulicznego
 • prace przy zespołach prądotwórczych
 • obsługa, montaż, konserwacja i remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • przeprowadzanie usług kontrolnych i pomiarowych.