11 kwietnia 2021

Kategoria:
Elektronika

Jaką funkcję w serwerowni pełni klimatyzacja precyzyjna?

Serwerownia stanowi wyspecjalizowane pomieszczenie techniczne, zapewniające firmie nieprzerwaną i bezpieczną pracę. Znajdujące się w jej wnętrzu wrażliwe urządzenia elektroniczne i instalacje wymagają zapewnienia właściwych parametrów środowiskowych, aby mogły działać w sposób ciągły oraz nie były narażone na awarie. Z tego powodu w serwerowniach instalowane są klimatyzacje precyzyjne. Jakie funkcje pełnią i jakie są ich zalety?

Dlaczego serwerownie muszą być klimatyzowane?

Serwerownia jest pomieszczeniem, w którym bezwzględnie należy utrzymać właściwy mikroklimat, dlatego klimatyzacja stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa strefy IT. Elektronika jest szczególnie wrażliwa na wilgotność, zbyt niską i zbyt wysoką temperaturę, jej gwałtowne zmiany czy zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Aby serwery, UPS-y i reszta systemów mogły pracować prawidłowo, w serwerowni powinna panować temperatura wynosząca 20-21 stopni Celsjusza, a wilgotność należy utrzymywać na poziomie od 40 do 50%. Dodatkowo sprzęt nagromadzony w serwerowni wytwarza bardzo duże ciepło, a brak odpowiedniego mikroklimatu stwarza ryzyko awarii, zwiększa zużycie energii i prowadzi do szybszego zużywania się instalacji.

Każda przerwa w pracy serwerowni spowodowana awarią skutkuje sporymi stratami dla przedsiębiorstwa, dlatego do klimatyzowania serwerowni konieczne jest użycie zaawansowanego technologicznie rozwiązania. Zwykłe klimatyzatory przemysłowe mogą się okazać niewystarczające. Dlatego w serwerowniach stosuje się klimatyzacje precyzyjne – tłumaczy nasz rozmówca z firmy Peranek Sp. z o.o.

Rola klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni

Klimatyzacja precyzyjna, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów oraz utrzymywanie wilgotności i temperatury powietrza na wymaganym poziomie, dlatego stanowi profesjonalne rozwiązanie kwestii klimatyzowania serwerowni. Ten specjalistyczny, złożony sprzęt pozwala na ustawienie temperatury w pomieszczeniu z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza. Ponadto szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone są w nawilżacze elektrooporowe, które odpowiedzialne są za utrzymywanie odpowiedniej dla elektroniki wilgotności. Klimatyzacja precyzyjna charakteryzuje się budową modularną, co oznacza, że w razie konieczności klimatyzację można rozbudować, aby była dostosowana do potrzeb danej serwerowni.

Wysoka wydajność systemu klimatyzacji pozwala na nieprzerwane chłodzenie przez całą dobę, a zakres temperatur, w jakich klimatyzacja precyzyjna może pracować, wynosi od -20 do nawet 55 stopni Celsjusza. Ponieważ klimatyzacja techniczna stanowi jeden z najważniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa serwerowni, wyposażona jest również w automatyczny system chroniący urządzenia w pomieszczeniu przed przegrzaniem, czyli układ redundantny. W przypadku wzrostu temperatury i przekroczenia jej zaprogramowanej wartości kolejna z szaf uruchomi się i natychmiast rozpocznie chłodzenie.

Zalety użytkowania klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni

Klimatyzacja precyzyjna pozwala na dokładne zarządzanie powietrzem i uniemożliwia mieszanie się powietrza o zmiennych temperaturach. Z jej pomocą możemy je dowolnie schładzać, ogrzewać oraz oczyszczać. Podczas projektowania systemu klimatyzacji precyzyjnej dla danej serwerowni pod uwagę brany jest szereg różnych czynników, jak m.in.: umiejscowienie, rozkład i kubatura pomieszczenia, moc cieplna emitowana przez urządzenia, wilgotność powietrza, ewentualna rozbudowa klimatyzacji w przyszłości czy obecność okien. To sprawia, że klimatyzacja precyzyjna każdorazowo stanowi rozwiązanie dokładnie odpowiadające potrzebom danej serwerowni.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone są w programowalny mikroprocesor czy połączenie sieci LAN bądź komunikację SMS. Dzięki temu na wypadek zaistnienia awarii właściciel serwerowni zostaje o tym bezzwłocznie powiadomiony i może szybko zareagować, usuwając usterkę. Szafy klimatyzacji precyzyjnej funkcjonują naprzemiennie, dzięki czemu ich żywotność jest wydłużona, a koszty ewentualnych napraw są zmniejszone. Dodatkowo system może być wyposażony w funkcję Free-Cooling, która w okresach zwiększonego chłodu umożliwia wykorzystanie zimnego czynnika zewnętrznego do chłodzenia pomieszczenia i tym samym obniżenie kosztów eksploatacji klimatyzacji precyzyjnej.