izolacja akustyczna
19 maja 2016

Kategoria:
Elektronika

Jak uchronić się przed nadmiarem hałasu?

Wszechobecny hałas jest coraz większym problemem współczesnego świata. Towarzyszy nam nie tylko w pracy, ale też w drodze do niej, a nawet w mieszkaniach. Największy problem stanowi jednak jako element środowiska pracy – wg danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród wszystkich wymienianych przez badanych zagrożeń w pracy, hałas pojawia się najczęściej, niemal w połowie udzielanych odpowiedzi.

Negatywne konsekwencje ekspozycji na hałas

Hałas to subiektywnie odczuwalne dźwięki jako zbyt głośne, uciążliwe, przeszkadzające i szkodliwie działające na zdrowie – wyjaśnia specjalista EC Test Systems. Różni ludzie posiadają rozmaitą wrażliwość i odporność na hałas, jednak efekty zbyt długiego wystawiania się na jego działanie mogą być groźne dla zdrowia. Oprócz rozdrażnienia, zaburzeń nastroju, problemów z koncentracją, czy bólu głowy, w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty słuchu oraz zaburzeń czynnościowych.

Redukcja hałasu w miejscu pracy

Ponieważ hałas niesie za sobą poważne zagrożenia nie tylko dla ludzi, ale i środowiska, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się podejmować kroki w kierunku jego ograniczania. Można wymienić 3 główne powody, które motywują pracodawców do poszukiwania sposobów redukcji hałasu.

Po pierwsze, są to odpowiednie uwarunkowania prawne a w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, uwarunkowania zdrowotne, a dokładniej ryzyko uszkodzenia lub trwałej utraty słuchu; po trzecie, uwarunkowania ekonomiczne, ponieważ hałas wpływa negatywnie na zdolność koncentracji, zwiesza stres, przyczynia się do spadku efektywności pracowników i zwiększa ryzyko występowania wypadków przy pracy, co dla przedsiębiorcy wiąże się z oczywistymi kosztami.

Metody ochrony przed hałasem

Istnieje wiele sposobów ograniczania hałasu lub wyłącznie jego oddziaływania na otoczenie. Możemy więc szukać metod redukcji emisji dźwięku u jego źródła, poprzez zmianę konstrukcji maszyny wpływającą istotnie na zmniejszenie hałasu. Kiedy ingerencja w konstrukcję urządzenia nie jest możliwa lub optymalizacja jej pracy nie wpływa na zmianę jej wibroakustyki stosuje się metody zmniejszenia wyłącznie oddziaływania hałasu na otoczenie (immisji hałasu). Są to ośrodki ochrony zbiorowej takie jak obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, kabiny dźwiękoszczelne wyposażone w panele akustyczne i inne materiały dźwiękochłonne, ekrany akustyczne lub tłumiki. Drugą grupę sposobów stanowią metody ochrony indywidualnej takie jak wkładki i nauszniki przeciwhałasowe. W celu redukcji hałasu niskoczęstotliwościowego stosowane są współcześnie metody aktywne, które polegają na kompensacji hałasu ze źródła za pomocą dodatkowego sygnału wtórnego o takich samych częstotliwościach i amplitudzie jednak w odwrotnej fazie co powoduje zmniejszenie hałasu wynikowego – tłumaczy specjalista EC Test Systems.