archiwum
17 lipca 2019

Kategoria:
Elektronika

Jak mierzyć poziom wilgotności w archiwum?
5 (100%) / 1 głosów

Jak mierzyć poziom wilgotności w archiwum?

Do archiwum trafiają dokumenty, które nie są aktualnie wykorzystywane. Nie oznacza to jednak, że można je zniszczyć – wręcz przeciwnie, bo niektóre mają wartość historyczną itp. Niezależnie od tego czy mowa o archiwum firmowym czy archiwum depozytowym, zachodzi konieczność zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania. Istotnym elementem jest poziom wilgotności. Sprawdź, jak ją monitorować.

 Warunki panujące w archiwum – najważniejsze zasady

W archiwum powinny panować ściśle określone warunki, które zapewnią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych tam dokumentów. Przyjmuje się, że dokumenty w formie papierowej wymagają utrzymania:

  • temperatury w przedziale 14-18oC,
  • niskiej wilgotności na poziomie 30-50%.

Ważne jest to, by dość restrykcyjnie przestrzegać tych wartości – tak, aby zmiany dobowe temperatury nie przekraczały 1oC, a maksymalne dobowe wahania wilgotności nie były większe niż 3%. Dlatego tak ważne jest, by stale mierzyć poziom wilgotności w archiwum.

Pomiar wilgotności w archiwum – sposoby

Najprostszym sposobem służącym do pomiaru wilgotności w archiwum jest wykorzystanie higrometru. Jest to urządzenie, którego głównym elementem jest czujnik wilgotności w formie specjalnego sensora. Przetwarza on wilgotność powietrza (wielkość fizyczną) na wielkość elektroniczną. Wielkości te przeliczane są z wykorzystaniem charakterystyk kalibracyjnych higrometru na pomiar względnej wilgotności powietrza.

W dobie nowoczesnych technologii, pomiar wilgotności w archiwum może być stale kontrolowany. Zapewniają to innowacyjne system monitoringu oferowane m.in. przez firmę LAB-EL. Wśród proponowanych rozwiązań wymienić można np.:

  • System ClimateLogger Wave – wykorzystuje termometry i higrometry zasilane baterią; cechą charakterystyczną jest radiowa transmisja danych do rejestratora; instalacja nie wymaga przewodów, co jest dodatkowym atutem;
  • System ClimateLogger WiFi – wykorzystuje termometry i higrometry komunikujące się w standardzie WiFi 2,4 GHz; czujniki zasilane są bateriami;
  • System ClimateLogger Industrial – wykorzystuje czujniki temperatury i wilgotności, które są przyłączane przewodowo do rejestratora; cechą charakterystyczną jest duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Do rejestratora w każdym z wyżej wymienionych systemów można podłączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

Dbałość o odpowiednią wilgotność w archiwum jest ważną kwestią. Reguluje ją nawet Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, dlatego należy zastosować się do obowiązujących przepisów.