9 lutego 2020

Kategoria:
Elektronika

Jak działają przekaźniki zabezpieczeniowe?

Nazwa „przekaźniki zabezpieczeniowe” jest powszechnie stosowana w odniesieniu do urządzeń, będących podstawowym elementem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Zróżnicowane konstrukcyjnie i wykorzystujące różne kryteria, urządzenia te mają za zadanie wykryć zakłócenia w pracy chronionych obiektów lub systemów, a następnie realizować sterowanie awaryjne, które pozwala zminimalizować ewentualne uszkodzenia.

Charakterystyka przekaźników zabezpieczeniowych

Przekaźniki mogą być proste, wykorzystujące jedno kryterium (prądowe, napięciowe) lub złożone, które do realizacji funkcji wymagają większej liczby sygnałów pomiarowych analogowych i binarnych. Urządzenia te można klasyfikować na różne sposoby, np. biorąc pod uwagę wykorzystane elementy konstrukcyjne lub funkcję spełnianą w EAZ. Pierwotnie były to przekaźniki elektromechaniczne, później statyczne – elektroniczne. Obecne rozwiązania bazują na połączeniu konstrukcji elektronicznych z możliwością programowego określenia funkcjonalności, dostosowanej do potrzeb zabezpieczanego elementu systemu elektroenergetycznego. Pozwala to na realizację nowych algorytmów oraz złożonych układów automatyki zabezpieczeniowej i sterowania awaryjnego. 

Zastosowanie innowacyjnych technologii, przemyślany projekt przekaźników, a także możliwość ich pełnej konfigurowalności funkcjonalnej – to podstawowe założenia obowiązujące przy tworzeniu rodziny urządzeń zabezpieczeniowych iZAZ  firmy ZAZ-En.

Przekaźniki zabezpieczeniowe iZAZ

Rodzina przekaźników zabezpieczeniowych iZAZ obejmuje zarówno proste jednokryterialne urządzenia, realizujące funkcje prądowe lub napięciowe, jak i złożone zespoły zabezpieczeń, które wykorzystując dużą ilość sygnałów pomiarowych, pozwalają na pełną ochronę dużych obiektów, np. bloków wytwórczych (generator – transformator) dużej mocy. Już te najprostsze wersje przekaźników zabezpieczeniowych (iZAZ100) mają możliwość konfigurowania typu realizowanej funkcji i sposobu wykorzystania przekaźników wykonawczych. Natomiast, poczynając od iZAZ200, konfiguracja funkcjonalna odbywa się z wykorzystaniem specjalizowanego edytora graficznego. Zabezpieczenia iZAZ400 i iZAZ600, poprzez dobór typu i ilości modułów, mają również możliwość dostosowania konfiguracji sprzętowej do wymagań zabezpieczanego obiektu.

Przekaźniki zabezpieczeniowe iZAZ, oprócz podstawowego działania (wykrycie zakłócenia, sygnalizacja i sterowanie awaryjne), realizują również szereg dodatkowych funkcji, dostarczając większej ilości informacji o stanie pracy zabezpieczanego obiektu (pomiary, rejestracja zdarzeń, rejestracja zakłóceń i zadziałań), a to pozwala na zwiększenie stopnia ochrony urządzeń, ogranicza ewentualne uszkodzenia, pozwala również na istotne skrócenie czasu niezbędnego do powrotu do normalnej pracy po wystąpieniu zakłócenia. Bardzo istotna, z punktu widzenia funkcji realizowanych przez przekaźniki zabezpieczeniowe w układach EAZ, jest ich niezawodność. W związku z tym przekaźniki iZAZ wyposażono w rozbudowane układy autodiagnostyki, umożliwiające bieżącą kontrolę poprawności pracy. Poza tym możliwości programu iZAZ Tools, wykorzystywanego do konfigurowania i obsługi urządzeń, pozwalają na ciągłą kontrolę działania i znacznie ułatwiają i przyspieszają prowadzenie badań okresowych i serwisowanie.