2 stycznia 2020

Kategoria:
Elektronika

Izolacje techniczne – wymagania prawne

Głównym zadaniem izolacji technicznych w przypadku instalacji sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej. Problem ten może dotyczyć zarówno rurociągów grzejnych układu centralnego ogrzewania, jak i instalacji wody użytkowej czy systemów chłodniczych. Chroni ona także przed kondensacją na ich powierzchni pary wodnej, która występuje, gdy temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy otoczenia. Jakie przepisy prawne należy znać?

Izolacje techniczne a przepisy prawne

W przeszłości głównym dokumentem przedstawiającym wymagania w zakresie stosowania izolacji cieplnej instalacji były polskie normy przedstawiane w poszczególnych rozporządzeniach. Wraz z kolejnymi aktualizacjami aktów prawnych w zakresie wytycznych dotyczących obiektów budowlanych i towarzyszącej im infrastruktury zmieniło się wiele. Głównie w zakresie dostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i mającego miejsce postępu technicznego. Podstawowym aktem prawnym przedstawiającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji jest rozporządzenie ministra w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To w nich zawarte są najważniejsze obowiązki, których spełnienie zapewni skuteczną ochronę.

Specjaliści z firmy Europolit wyjaśniają, że pomimo iż nowe wymagania obowiązują od 2009 roku, to nadal pojawiają się wątpliwości w zakresie projektowania izolacji technicznych. Największa część informacji zawartych w przepisach dotyczy instalacji grzewczych, z uwagi na wykorzystanie ich we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych. Uwadze poświęcono również straty ciepła związane z dużymi różnicami temperatury pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.

Grubości izolacji a przepisy prawne

Załącznik do rozporządzenia ministra określa informacje na temat wymaganych minimalnych grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej czy też ogrzewania powietrznego. Po raz pierwszy w dokumencie określono minimalną grubość izolacji cieplnej dla instalacji wody lodowej i ogrzewania powietrznego. Należy brać jednak pod uwagę także zapisy normy PN-B-02421:2000. Niestety z tego powodu pojawiają się także wątpliwości. W obydwu dokumentach wskazano inne wartości. Warto wspomnieć, że porównując wytyczne wynika z nich, że część minimalnych wymagań straciła zastosowanie. Jest jednak rozwiązanie tej sytuacji. Należy wspomnieć, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury jest aktem nadrzędnym w stosunku do polskiej normy, a więc wymagania w nim zawarte mają pierwszorzędne znaczenie.