19 lipca 2020

Kategoria:
Elektronika

Elektronika w zabezpieczeniach bankowych. Co warto wiedzieć?

Zabezpieczenia bankowe zmieniały się wraz z postępem techniki i wprowadzaniem nowych możliwości ochrony przechowywanych pieniędzy. Przechodząc od drewnianych skrzyń obitych blachami i zamykanych na potężne kłódki, przez stalowe masywne kasy pancerne aż po wielopoziomowe i pilnie strzeżone skarbce banki dopasowywały stosowane rozwiązania do realiów, w których działają. Najnowszą rewolucją technologiczną jest wykorzystywanie elektroniki.

Nowoczesne zabezpieczenia bankowe

Rewolucja w bankowości sprawiła, że system bezpieczeństwa banku coraz bardziej kojarzy się z działaniem służb IT, które chronią systemy informatyczne banku przed włamaniami hakerskimi. Przeniesienie znacznej liczby operacji bankowych do sieci internetowej sprawiło, że coraz mniej osób korzysta z fizycznej infrastruktury banku. Klienci rzadziej też pobierają gotówkę i dokonują za jej pomocą płatności. Przez ostatnie lata bardzo zmieniła się sieć placówek bankowych, których jest znacznie mniej. Przy obsłudze transakcji gotówkowych powszechniejsze stało się korzystanie z bankomatów i wpłatomatów.

Choć zmiany technologiczne sprawiły, że obieg materialnego pieniądza jest mocno ograniczony, to w siedzibach banków nadal znajdują się skarbce, a w istniejących oddziałach przechowuje się znaczne ilości gotówki. Wciąż ważne jest więc odpowiednie zabezpieczenie obiektów, zarówno w postaci barier fizycznych, jak i bardzo rozbudowanych systemów elektronicznych, które pomagają w monitorowaniu stanu poszczególnych urządzeń i pomieszczeń, pomagają w zbieraniu danych, a także pozwalają na natychmiastową reakcję – tłumaczy przedstawiciel firmy SZB, która jest ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń bankowych.

Stosowanie systemów elektronicznych pozwala na daleko idącą automatyzację procesów związanych z zabezpieczaniem placówek bankowych, a także wszystkich etapów przewozu gotówki szczególnie narażonych na ryzyko napadu. Wiele typów środków zabezpieczeń technicznych działa więc według ustalonego harmonogramu lub jest sterowana zdalnie, co znacznie ogranicza możliwość niepowołanego użycia czy próby ich sforsowana. Duże znaczenie mają też daleko idące możliwości integracji wszystkich rodzajów i poziomów zabezpieczeń, dzięki czemu centrum monitorujące ma w czasie rzeczywistym pełny obraz stanu wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa.

Jakie systemy elektroniczne pomagają w zabezpieczaniu placówek bankowych?

Każdy bank, a zatem nie tylko centrala, ale również cała sieć jego oddziałów i placówek jest chroniona za sprawą różnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Stanowią one dodatkową barierę, którą musiałyby pokonać osoby, chcące zagarnąć przechowywane pieniądze. Wśród różnych systemów wspomagających działanie zabezpieczeń mechanicznych znajdują się urządzenia alarmowe, ułatwiające zarządzanie przepływem osób – zarówno pracowników banku, jak i jego klientów oraz pozwalające na kontrolę zdalną.

Najpowszechniej używanymi urządzeniami wspomaganymi elektroniką są systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), które pomagają w nadzorze pomieszczeń, a jednocześnie są podłączone do zabezpieczeń mechanicznych. W ramach SSWiN stosuje się wielu typów czujników pozwalających na monitorowanie dostępu do określonych stref, pomieszczeń, a nawet pojedynczych urządzeń. Używa się zarówno stosunkowo prostych kontaktronów reagujących na otwarcie drzwi, okien czy drzwiczek lub pokryw urządzeń, jak i bardziej zaawansowanych czujników reagujących na dźwięk, wibracje czy nacisk. Używane są również czujki ruchu od prostych po bardzo zaawansowane, wykorzystujące uzupełniające się technologie wykrywania. Systemy alarmowe to także centrale zbierające dane dostarczane przez sieć czujek oraz uruchamiające odpowiednią sygnalizację w razie potrzeby.

Elektronika używana w zabezpieczeniach bankowych to również systemy kontroli dostępu (ACC). Pozwalają na precyzyjne zdefiniowanie grup użytkowników, którzy mogą wchodzić do konkretnych stref, pomieszczeń, a także korzystać z wybranych urządzeń. Systemy kontroli dostępu wykorzystują różne technologie, które pozwalają na ustalenie tożsamości poszczególnych osób i zarazem rozpoznanie ich uprawnień. Najbardziej tradycyjne sposoby zabezpieczeń to zamki kodowe oraz czytniki kart magnetycznych. Coraz częściej używa się jednak również rozwiązań biometrycznych.

W zależności od wymagań co do szybkości identyfikacji i rodzaju chronionych stref systemy biometryczne ACC korzystają z identyfikacji odcisków palca, kontrolowania geometrii dłoni lub twarzy sprawdzając rozkład cech charakterystycznych dla każdej osoby. Możliwa jest również identyfikacja głosu, a także skan tęczówki oka. Metody biometryczne są coraz bardziej dopracowane i dokładne oraz odporne na próby oszukania systemów. W urządzeniach wykorzystuje się wiele metod wspomagających rozpoznawanie, np. przy analizie linii papilarnych weryfikowany jest nie tylko ich rozkład, ale i głębokość, a przy badaniu kształtu dłoni skaner reaguje także na rozkład temperatury, eliminując możliwość użycia odlewu.

Nieodłącznym elementem systemów zabezpieczeń bankowych jest też system dozoru i monitoringu wizyjnego (CCTV). Telewizja przemysłowa i system kamer pozwalają na bieżącą kontrolę sytuacji w poszczególnych strefach zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w bezpośrednim otoczeniu budynku. Obraz z kamer pozwala nie tylko na śledzenie sytuacji na bieżąco, ale także stanowi materiał dowodowy w razie zarejestrowania próby napadu. Systemy monitoringu są też pomocne w wykrywaniu różnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu konkretnej placówki.

Elektronika wspomagająca działanie zabezpieczeń bankowych znajduje się w niemal każdym używanym środku technicznym. Odpowiednie systemy wspomagają zarówno pracę zamków w drzwiach czy obsługę automatów kasjerskich, jak i działanie urządzeń alarmowych.