Kamera termowizyjna
17 stycznia 2020

Kategoria:
Elektronika

Działanie kamer termowizyjnych do wykrywania wycieków gazów

Instalacje i linie przemysłowe, które do prawidłowego działania wykorzystują różnego rodzaju gazy techniczne są obecne w wielu zakładach produkcyjnych i przetwórczych. Kontrola tych urządzeń prócz sprawdzenia elementów roboczych obejmuje także weryfikację szczelności obiegów gazowych. Coraz częściej do lokalizacji ewentualnych wycieków używa się kamer termowizyjnych. Czym różnią się one od detektorów gazu i gdzie mogą być stosowane?

Dlaczego kamery termowizyjne zamiast detektorów gazu?

Jeszcze do niedawna sprawdzanie szczelności instalacji zawierających gaz odbywało się przy pomocy detektorów gazu. Ponieważ są to urządzenia pracujące w bezpośredniej bliskości badanych elementów kontrola całej instalacji jest niezwykle czasochłonna. Dodatkowo operator detektora znajduje się w pobliżu potencjalnego wycieku gazu, a tym samym jest  narażony na jego negatywne działanie. Dlatego do weryfikacji szczelności obwodów gazowych coraz częściej stosuje się kamery termowizyjne. Działanie i zalety tych urządzeń przybliża specjalista firmy ECTS, dystrybutora systemów diagnozowania i monitorowania:

Przy stosowaniu tradycyjnych detektorów wycieków gazów konieczne jest zbadanie każdego elementu linii lub instalacji. Natomiast użycie kamery termowizyjnej do wykrywania gazu pozwala na jednoczesne skontrolowanie wielu miejsc będących źródłem potencjalnych wycieków. Dodatkowo zapewnia operatorowi większe bezpieczeństwo pracy, ponieważ kamera może działać skutecznie z bezpiecznej odległości od kontrolowanego obiektu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że czas w jakim kamera lokalizuje nieszczelność jest nieporównanie krótszy niż w przypadku zastosowania klasycznych detektorów wycieków gazów.

Gdzie znajdują zastosowanie kamery termowizyjne do wycieków gazów?

Jest bardzo wiele przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych, które na etapie produkcji oraz podczas procesów poprodukcyjnych korzystają z różnego rodzaju gazów technicznych. Część z nich ma szkodliwe właściwości dla zdrowia i życia człowieka, a także oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest, aby substancje te nie wydostawały się poza obieg instalacji, w której pracują. Obowiązkowe kontrole szczelności układów wykorzystujących gaz dotyczą głównie rafinerii, szeroko pojętej branży produkcji spożywczej oraz zakładów przetwórstwa warzywno-owocowego. To w tych gałęziach przemysłu stosuje się najwięcej gazów technicznych. Kamery termowizyjne pozwalają na kontrolę infrastruktury produkcyjnej bez konieczności zatrzymywania produkcji, dzięki czemu ogranicza się koszty związane z ewentualnym przestojem linii. Jest to szczególnie ważne w świetle doświadczeń, które pokazują, że 84% nieszczelności występuje w mniej niż 1% elementów kontrolowanych za pomocą konwencjonalnych detektorów wycieków gazów. Tak więc kamery termowizyjne umożliwiają szybkie i precyzyjne znalezienie nieszczelności, a także pozwalają zredukować koszty związane z kontrolą instalacji.