30 października 2017

Kategoria:
Elektronika

Dlaczego warto przeprowadzać badania wyrobów elektronicznych?

Jakość przede wszystkim

Bardzo powszechny dostęp do urządzeń elektronicznych, szczególnie tych wykorzystywanych na co dzień, oraz bardzo dynamiczny rozwój technologii związany z ich produkcją sprawiły, że oczekiwania nabywców tego typu sprzętu wzrastają z każdym kolejnym rokiem. Klienci wymagają, by zakupione przez nich urządzenie odznaczały się wysoką jakością przez cały wyznaczony dla nich okres przydatności. Specjalistyczne badania, którym zostają poddane urządzenia oraz poszczególne ich elementy mają na celu ustalenie, czy zastosowane materiały oraz metody produkcji są odpowiednie do osiągnięcia zakładanej jakości oraz żywotności produktu.

Wymogi prawne

Specjalistyczne badania sprzętu elektronicznego to również metoda zapewnienia sobie szerokiego rynku zbytu. Zanim produkt zostanie dopuszczony do sprzedaży za granicą jego producent powinien uzyskać odpowiednie pozwolenie. Można to osiągnąć poprzez przejście procesu formalnego lub uzyskanie certyfikatów, potwierdzających jakość produktu oraz jego zgodność z przyjętymi w danym kraju normami prawnymi. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze dla przedsiębiorstwa.

Gdzie przeprowadzać badania?

Badania wyrobów elektronicznych można przeprowadzić w wielu krajowych placówkach – jedną z nich jest warszawski Instytutu Tele- i Radiotechniczny. Oferuje on między innymi badania elementów systemów alarmowych, aparatury pomiarowej i urządzeń laboratoryjnych, systemów komputerowych i urządzeń techniki informatyczne oraz urządzeń powszechnego użytku. Przeprowadzane w instytucie badania obejmują:

 • Badania nieniszczące
  • Analizę czystości jonowej pakietów elektronicznych
  • Analizę grubości warstw metodą XRF
  • Badania rentgenowskie
 • Badania niszczące:
  • Odporność na udar cieplny i rozwarstwienie
  • Badania lutowności płytek drukowanych
  • Badania klimatyczne
  • Zgłady metalograficzne płytek obwodów drukowanych, połączeń lutowanych oraz elementów elektronicznych