telemetria
4 kwietnia 2018

Kategoria:
Elektronika

Czym jest telemetria?

Telemetria to jedna z dziedzin telekomunikacji. Zajmuje się technikami przesyłania pomiarów na odległość. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu w terenie specjalnych urządzeń, które mierzą oraz przesyłają uzyskane dane do centrali. Przesyłanie danych jest wykonywane drogą przewodową lub bezprzewodową. Do tego celu wykorzystuje się m.in. układy radiowe, Internet oraz telefonię komórkową (GSM).

Telemetria – czym jest i do czego jest wykorzystywana?

Telemetria zajmuje się technikami przesyłania wartości pomiarowych tradycyjną metodą przewodową i nowocześniejszą metodą bezprzewodową. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie. Korzysta się z niej m.in. w branży energetycznej, gdzie służy do sterowania oraz odczytywania na odległość danych z liczników pomiarowych. Usługi telemetryczne i instalację systemów telemetrycznych oferują wyspecjalizowane firmy, takie jak na przykład Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiA-ZAP.

Zastosowanie przemysłowe telemetrii

Telemetria znalazła swoje zastosowanie także w transporcie, wykorzystuje się ją np. do monitorowania pojazdów oraz ich lokalizacji. To właśnie telemetria jest odpowiedzialna także za uruchamianie świateł ulicznych i latarni o określonej godzinie. Leśnictwo z kolei wykorzystuje telemetrię do szybkiego wykrywania pożarów, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo środowiska. Telemetria jest wykorzystywana także do mierzenia widowni telewizyjnej oraz do zbierania danych wykorzystywanych w nauce. Innym, częstym wykorzystaniem telemetrii jest modernizacja suwnic, dzięki czemu nie trzeba już nimi sterować z kosza – zamiast tego pracownik może sterować nimi zdalnie z innego miejsca.

Branżą, która bardzo mocno skorzystała na wprowadzeniu telemetrii, jest branża wodno-kanalizacyjna – telemetrię wykorzystuje się w niej do zdalnego monitorowania i kontrolowania urządzeń oraz obiektów, których kontrola kosztowała wcześniej sporo środków i czasu, a przy tym była mało efektywna, gdy używało się tradycyjnych metod.

Codzienne korzyści płynące z wykorzystywania telemetrii

Nie chodzi oczywiście o monitoring sam w sobie – dzięki takiej innowacji można przykładowo zmieniać ilość dostarczanych ścieków z przeciążonych oczyszczalni do takich, które mają w danym momencie wolne moce przerobowe. Dzięki temu ich wydajność wzrasta nawet o 70%, a mieszkańcy otrzymują wodę o wiele wyższej jakości.

Jak więc widać, telemetria ma bardzo szerokie zastosowanie, a przy tym pozytywnie i odczuwalnie wpływa na jakość naszego codziennego życia, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dzięki wspomnianej wcześniej możliwości lokalizowania samochodów minimalizuje się ryzyko kradzieży aut, a także możliwe jest zoptymalizowanie kosztów benzyny, dzięki ustalaniu najkorzystniejszej finansowo trasy przejazdu. Telemetria usprawnia także zarządzanie stanami magazynowymi oraz ułatwia planowanie dostaw nowych artykułów. Zastosowanie telemetrii pozytywnie wpływa również na jakość emitowanych w telewizji programów. Dzięki niej możliwe jest bowiem badanie zainteresowania odbiorców wybranymi programami i stacjami telewizyjnymi oraz dostosowanie ramówki do ich wymagań oraz oczekiwań.

Telemetria umożliwia także nadzorowanie pracy poszczególnych urządzeń, w efekcie możliwe jest szybkie wykrycie usterek i awarii oraz przywrócenie ich do pełnej funkcjonalności. W tym celu wykorzystuje się ją m.in. w oczyszczalniach ścieków. Wreszcie usługi telemetryczne to potężne źródło informacji, które mogą być wykorzystane w nauce do prowadzenia badań nad zjawiskami przyrody, np. zmian klimatycznych czy przewidywania trzęsień ziemi.