12 lipca 2019

Kategoria:
Elektronika

Czym charakteryzują się prądownice do agregatów śniegowych?

Przenośne i przewoźne elementy wykorzystywane przez straż pożarną do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczych, a także ochrony strażaków podczas pracy, nazywamy sprzętem pożarniczym. Urządzenia służące bezpośrednio dostarczaniu środka gaśniczego na miejsce pożaru to z kolei sprzęt gaśniczy. Grupa ta obejmuje nie tylko niezbędną armaturę, ale także gaśnice i agregaty gaśnicze.

Czym się różni agregat gaśniczy od gaśnicy?

Agregaty, podobnie jak gaśnice, są zbiornikami, w których znajduje się odpowiedni środek gaśniczy. Główna różnica między nimi polega na pojemności, co przekłada się również na sposób obsługi – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Bogdan Gil w Bielsku.

Waga gaśnicy przenośnej nie powinna przekraczać 20 kg, a masa znajdującego się w niej środka – 12 kg. Dzięki takim ograniczeniom możliwe jest ręczne przenoszenie i uruchamianie sprzętu. Środek gaśniczy wyrzucany jest z gaśnicy pod wpływem ciśnienia przez dysze lub węże oraz prądowniczki.

Zbiornik agregatu gaśniczego jest w stanie pomieścić co najmniej 25 kg środka gaśniczego. Większa pojemność zbiornika oznacza możliwość dłuższego oddziaływania na ogień, ale jednocześnie wymusza stosowanie dodatkowych pomocy w transporcie i obsłudze urządzenia. Właśnie dlatego agregaty montowane są na podwoziu, np. na wózku, a obsługiwane są przez co najmniej 2 osoby.

Agregaty gaśnicze nie tylko mieszczą w sobie więcej środka gaśniczego, ale też dają większe natężenie strumienia. W związku z powyższym, do podawania środka na płomień stosuje się specjalne prądownice.

Eksploatacja agregatu śniegowego

Obecność agregatu gaśniczego, zamiast mniejszej gaśnicy, jest wymagana w miejscach najbardziej narażonych na pożar oraz tam, gdzie opanowanie ognia byłoby szczególnie trudne bądź niebezpieczne. Spotkamy je m.in. na warsztatach samochodowych i stacjach benzynowych.

Agregaty śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla (CO2), oznaczane są symbolem AS. Szczególne właściwości tego środka sprawiają, że może on być stosowany wszędzie tam, gdzie nie jest dopuszczalne użycie wody. W praktyce agregaty śniegowe wykorzystuje się przede wszystkim do gaszenia urządzeń elektrycznych, a także cieczy łatwopalnych i gazów.

Eksploatacja agregatu śniegowego wymaga dbałości o części zamienne, w tym zawory, węże i prądownice. Szczególną uwagę należy zwrócić na mechaniczną i termiczną wytrzymałość prądownicy śniegowej, gdyż wymagania pod tym względem są bardzo wysokie. Element ten musi więc być odporny na oddziaływanie czynnika o skrajnie niskiej temperaturze (wskazany zakres od -40oC do +100oC) i bardzo wysokie ciśnienie.

Wybierając konkretne urządzenie, należy zwrócić uwagę na to, czy prądownica śniegowa została poddana próbom ciśnieniowym oraz testom szczelności i wytrzymałości. Model prądownicy musi też być dostosowany do długości węża.