30 września 2020

Kategoria:
Elektronika

Co zawiera i kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to ważny dokument budynku, który ułatwia oszacowanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Dla wielu osób, dane znajdujące się w dokumencie mają ogromny wpływ na podjęcie ewentualnej decyzji o zakupie nieruchomości. Czym jest świadectwo energetyczne? Co znajduje się w jego treści? I czy jest obowiązek jego uzyskania? Wszystkie informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Świadectwo energetyczne – czym jest?

Świadectwo energetyczne dla nieruchomości jest dokumentem określającym wskaźniki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz cieplnej. Zawiera on wiele wyliczeń, wyrażonych w kWh (m 2/rok). Poza wyliczeniami świadectwo uwzględnia także rozwiązania, których wdrożenie pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na eksploatację związane ze zużyciem energii. Warto pamiętać, że dokument ten jest ważny przez okres 10 lat od dnia jego wykonania.

Kiedy sporządza się świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument niezbędny do okazania podczas sprzedaży nieruchomości lub też jej wynajmu. Jego sporządzenie jest również konieczne w przypadku budynków, których ponad 250 m2 powierzchni jest użytkowane przez organy administracji publicznej. Jest ono również sporządzane przed rozpoczęciem budowy domu – wówczas może stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wspomniane wymagania w zakresie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wynikają z obowiązujących przepisów. Istnieją jednak sytuacje, w których certyfikatu nie trzeba wykonywać. Zwolnione z obowiązku są budynki objęte ochroną konserwatorską. Ich wykonaniem nie muszą się również martwić właściciele obiektów, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2 oraz lokali mieszkalnych, które nie są użytkowane powyżej czterech miesięcy w roku. Z obowiązku są także zwolnieni właściciele gospodarstw rolnych, którzy zużywają nie więcej niż 50 kWh (m2/rok) energii elektrycznej.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Na rynku działają specjaliści, jak i firmy, które mają uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Z roku na rok ich ilość regularnie wzrasta. W internecie są dostępne również ogłoszenia umożliwiające przeprowadzenie prac online. Ekspert z firmy ET-ENERGOAUDYT wyjaśnia:

Nie warto korzystać z takich propozycji, gdyż rzetelne sporządzenie dokumentu wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wizji lokalnej. Specjalista, który zajmuje się wystawieniem świadectwa energetycznego, nie tylko bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe jego sporządzenie, ale też obowiązek przechowywania go przez okres 10 lat, tj. przez okres, w jakim świadectwo energetyczne jest ważne.