Wibrometr
13 lutego 2021

Kategoria:
Elektronika

Co wpływa na precyzję danych przekazywanych przez czujniki do wibrometrów?

Wibrometry to nowoczesne urządzenia pozwalające na dokładny pomiar drgań maszyn. Dzięki nim w prosty sposób można kontrolować stan całego parku maszynowego, dbając o bezpieczną eksploatację. Miernik drgań umożliwia bowiem szybkie wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i uszkodzeń urządzeń różnego rodzaju, oczywiście pod warunkiem że pomiary zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób – tak, by uzyskane wyniki były precyzyjne i wiarygodne.

Jak działa miernik drgań i po co się go stosuje?

Mierniki drgań zwane też wibrometrami są w istocie narzędziami diagnostycznymi, umożliwiającymi zbadanie stanu maszyny poprzez analizę jej wibracji. Nadmierne drgania mogą się pojawić w następstwie luzów w mocowaniach, uszkodzeń łożysk, zużycia komponentów urządzenia, nieprawidłowego ich montażu lub złego wyważenia. Dzięki wibrometrowi błędy lub problemy zostają wykryte na wczesnym etapie i naprawione, zanim staną się przyczyną poważniejszej awarii.

By miernik drgań spełniał swoje zadanie, ważna jest regularność wykonywania pomiarów i precyzyjne monitorowanie drgań, za które odpowiadają czujniki drgań (akcelerometry) umieszczane bezpośrednio na maszynie i przekazujące zebrane dane wibrometrowi.

Zasady precyzyjnego pomiaru drgań

Czujniki wibracji przetwarzają drgania w sygnał elektryczny wysyłany do wibrometru i odczytywany jako wynik pomiaru pozwalający określić stan techniczny sprawdzanej maszyny. Ponieważ wibracje charakteryzują się małą częstotliwością i niską amplitudą, dla uzyskania wiarygodnych wyników kluczowa jest precyzja uzyskiwania danych pomiarowych. Dobry akcelerometr odznacza się niskim poziomem szumów i zakłóceń, dzięki czemu dokładnie odnotowuje wibracje maszyny. Z punktu widzenia skuteczności pomiarów istotna jest również filtracja zakłóceń od fal radiowych. Ponadto zaawansowane technologicznie, nowoczesne czujniki niwelują błędy pomiarowe spowodowane nieodpowiednim kątem ustawienia bądź też zmienną siłą nacisku.

Trzeba pamiętać, że na prawidłowość pomiaru duży wpływ ma działanie operatora, czyli odpowiednie zamocowanie czujnika. By porównywać ze sobą wyniki danej maszyny, czujnik należy umieszczać zawsze w tym samym punkcie i w ten sam sposób. Identyczne muszą być również warunki pracy urządzenia. Tylko wtedy można zauważyć pogorszenie stanu maszyny w porównaniu z ostatnim pomiarem – tłumaczy specjalista z MBJ Electronics, firmy produkującej urządzenia do diagnostyki maszyn.

Ważne akcesoria wspierające pracę czujników wibracji

Poza odpowiednią budową i prawidłowym zastosowaniem akcelerometrów na precyzję zbieranych przez nie danych mają wpływ akcesoria takie jak okablowanie i magnesy. Najbardziej polecane są przewody ekranowane – ich użycie umożliwia wyeliminowanie przekłamań danych spowodowanych zaburzeniami elektromagnetycznymi pochodzącymi z zewnątrz.

Ważna jest również powtarzalność pomiaru, osiągana poprzez umieszczenie czujników na magnesach zawsze w tych samych miejscach na maszynie. Magnes pozwala na dokładne badanie drgań niezależnie od kąta przyłożenia i siły docisku akcelerometru, jest więc istotnym elementem. By nie pomylić punktu montowania czujnika, stosuje się specjalne przyklejane podkładki i stopki mocujące. Wszystkie te akcesoria mają wpływ na rzetelność pomiaru.