obróbka metali
17 grudnia 2020

Kategoria:
Elektronika

Co to jest toczenie i na czym polega?

Produkty hutnicze przeznaczone do dalszego wykorzystania poddaje się różnego typu obróbce. Najczęściej polega ona na zmianie kształtów i właściwości surowca. Metale poddaje się obróbce plastycznej, chemicznej i cieplnej oraz obróbce mechanicznej. Ta ostania, jako najczęściej stosowana, polega na nadaniu elementom zaplanowanego kształtu i odbywa się metodą toczenia. Czym jest toczenie i na czym polega, spróbuje odpowiedzieć ten artykuł.

Toczenie, czyli obróbka skrawaniem

Obróbka metali wykorzystuje różne technologie, które umożliwiają zmianę kształtów, rozmiarów i właściwości obrabianych elementów. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik jest toczenie. To potoczna nazwa obróbki skrawaniem metali, inaczej zwana „obróbką wiórową”. Polega na nadawaniu zamierzonych kształtów poprzez stopniowe oddzielanie warstw materiału toczonego przedmiotu.

„Obróbkę skrawaniem – wyjaśnia specjalista z firmy Hubeny, która oferuje usługi obróbki metali – prowadzi się za pomocą tokarek. Są to maszyny, w których mocuje się obrabiany przedmiot w specjalnym uchwycie. Obraca się on z dużą prędkością, a specjalny nóż tokarski zamocowany w imaku przesuwa się liniowo wzdłuż obrabianego materiału. W ten sposób usuwa się drobne wióry materiału i nadaje mu odpowiedni kształt. Techniką obróbki skrawaniem najczęściej uzyskuje się powierzchnię walcowatą, stożkową lub kulistą”.

Toczenie jest precyzyjną metodą obróbki metali. Najnowsze maszyn CNC pozwalają na sterowanie procesem skrawania za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Jeszcze w większym stopniu wpływa to na dokładność obróbki, powtarzalność kształtów oraz duże oszczędności materiałowe.

Jakie są rodzaje obróbki skrawaniem?

Potrzeby technologiczne wymuszają konieczność stosowania różnych rodzajów obróbki. To samo dotyczy toczenia. Wyróżnia się kilka rodzajów obróbki skrawaniem.

  • Toczenie kopiowe.

Toczenie kopiowe polega na dokładnym odwzorowaniu kształtu przedmiotu toczonego za pomocą specjalnego wzornika zamocowanego na obrabiarce. Po wzorniku przesuwa się specjalne narzędzie, które umożliwia dokładne odtworzenie kształtu i wymiarów obrabianego elementu.

  • Toczenie kształtowe.

Toczenie kształtowe polega na obróbce krótkich brył obrotowych niecylindrycznych z zastosowaniem noża, którego ostrze ma kształt obrabianego przedmiotu.

  • Toczenie obwiedniowe.

Toczenie obwiedniowe to rodzaj obróbki powierzchni obrotowych albo śrubowych nożem tokarskim obwiedniowym. Zamierzony kształt elementu obrabianego powstaje dzięki ruchowi obrotowego narzędzia dookoła osi przedmiotu oraz jednostajnego ruchu obrotowego przedmiotu.

  • Toczenie poprzeczne

Z toczeniem poprzecznym mamy do czynienia w przypadku obróbki, w której kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu. Jest to  metoda stosowana przede wszystkim przy obróbce powierzchni czołowych.

  • Toczenie wzdłużne

W przypadku toczenia wzdłużnego kierunek ruchu posuwowego noża jest równoległy do osi toczenia.

  • Toczenie stożkowe

Przy toczeniu stożkowym kierunek ruchu posuwowego noża tokarskiego przecina się z kierunkiem osi toczenia pod kątem innym od prostego.

Toczenie, czyli obróbka skrawaniem to jedna z najczęściej stosowanych metod obróbki metali. Jest technologią bardzo uniwersalną, która umożliwia również takie czynności jak planowanie, profilowanie, czy też wykonywanie gwintów.  Stosowana jest we wszystkich niemal dziedzinach techniki i mechaniki, zwłaszcza w przemyśle maszynowym, samochodowym, precyzyjnym oraz wielu innych.