17 lutego 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Jak zdobyć uprawnienia do montażu rusztowań

Montaż rusztowań na budowie to bardzo odpowiedzialna praca. Pojawia się pytanie – czy rzeczywiście montaż rusztowań jest aż tak skomplikowaną pracą, że trzeba mieć do niej specjalnie uprawnienia? Odpowiedź może być zaskakująca – bo jest to świetne rozwiązanie i dla pracodawcy, i dla pracownika. Jak zdobyć takie uprawnienia i czemu one służą?

Korzyści z uprawnień do montażu rusztowań

Uprawnienia dla montażystów rusztowań zostały wymienione i zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Odpowiedź na pytanie, po co komu takie uprawnienia jest bardzo prosta: dla pracodawcy oznacza to, przynajmniej w założeniu, pewność, że monter wykona rusztowanie tak, że nie trzeba będzie się bać o zdrowie i życie pracowników chodzących po często wysokich rusztowaniach. A jeżeli już wydarzy się jakiś wypadek – nie będzie kłopotu z nałożeniem odpowiedzialności za źle zmontowany szkielet. Natomiast dla pracownika każde dodatkowe uprawnienia i potwierdzone umiejętności oznaczają wyższe stanowisko w ekipie budowlanej i wyższą odpowiedzialność, a co za tym idzie – również lepszą pozycję na rynku pracy (mimo wszystko takich uprawnień nie robi przypadkowy podawacz cegieł czy kopacz rowów). Oczywiście wszystko to zmierza do tego, że dostanie on większą wypłatę.

Zakres szkolenia

Nie chodzi oczywiście o to, żeby pracodawca mógł umyć ręce po ewentualnym wypadku (które się w końcu zdarzają), a to, żeby rusztowanie było zmontowane dobrze i solidnie, a praca przebiegała bez zakłóceń oraz ofiar. W Polsce odbywa się dużo kursów na montera rusztowań, które obejmują kwestie związane z BHP pracy na rusztowaniach i przy ich montażu, dokumentację techniczną, różne formy konstrukcji rusztowań z rur stalowych i systemowych (rusztowania rurowe, modułowe i ramowe), technologię bezpiecznego montażu i demontażu, kontrolę stanu technicznego przed oddaniem rusztowania do pracy. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zdanym egzaminie otrzymuje się świadectwo i wpis do książki operatora (tej samej, w której jest np. wpis o uprawnieniach do kierowania wózkiem widłowym). Takie kursy prowadzi przykładowo firma Ramirent.