Mycie okna
20 września 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Zasady bezpieczeństwa przy myciu okien

Okna i witryny brudzą się w różnym tempie, dlatego raz na jakiś czas wymagają umycia. Mycie okien w biurowcach czy obiektach przemysłowych powierza się zwykle specjalnym firmom sprzątającym, których pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia. Jednym z większych zagrożeń, jakie może wystąpić podczas mycia okien, jest upadek z wysokości, dlatego ważne jest przestrzeganie poniższych ustaleń i zasad BHP oraz odpowiedzialność za pracowników.

Mycie okien – zasady bezpieczeństwa

Mycie okien może być prawdziwą katorgą, głównie dla osób niedoświadczonych w temacie. Z reguły szyby po umyciu wyglądają na czyste i lśniące, jednak wystarczy kilka promieni słonecznych, aby pojawiły się nieestetyczne smugi. Mycie okien to czynność, do której należy się odpowiednio przygotować, szczególnie gdy praca będzie wykonywana na wysokościach. Obowiązki te najlepiej jest powierzyć osobie lub firmie sprzątającej w Warszawie, która świadczy usługi mycia okien i innych powierzchni szklanych, wówczas będziemy mieć pewność, że firma zna i przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas wykonywania prac sprzątających, bardzo ważnym elementem jest właściwa odzież robocza oraz sprzęt. Mycie okien może wymagać użycia drabiny, rusztowania czy pomostu. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sprzęty te powinny być stabilne i zabezpieczone przed przesunięciem. Należy zwrócić również uwagę na dozwolone obciążenie i dostosować liczbę pracowników i narzędzi do użytkowanej powierzchni. Bardzo istotne jest, aby nie korzystać z drabiny czy rusztowania przy złych warunkach atmosferycznych. Zabronione jest też wchodzenie na meble, parapety i wychylanie się poza nie.

Podczas mycia okien na wysokościach należy także stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. hełmy ochronne, pasy lub szelki z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem przymocowaną do stałych elementów konstrukcji. Do miejsc szczególnie niebezpiecznych dostęp powinny mieć tylko i wyłącznie osoby upoważnione. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz szkolenia w zakresie korzystania ze sprzętu i bhp.

Profesjonalna firma zajmująca się czyszczeniem okien i innych powierzchni szklanych sprawi, że okna pozostaną na dłużej czyste, a podczas mycia nie powstaną żadne smugi i zacieki. Co więcej, nasi specjaliści są w pełni przeszkoleni w swoim fachu, dbają o porządek na miejscu pracy i w jego otoczeniu, oraz zachowują szczególną ostrożność. Wszelkie wymogi bezpieczeństwa również są przestrzegane – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący firmę sprzątającą CleanUp Team z Warszawy, która pracę wykonuje sumiennie i na najwyższym poziomie, korzystając z najlepszych maszyn i środków czystości na rynku.

Warto jeszcze dodać, iż ze względu na wysokie ryzyko upadku z dużej wysokości, mycie okien w biurowcach powinno być nadzorowane przez ludzi niewykonujących tej pracy osobiście.

Mycie okien a praca na wysokości

Mycie okien większości osobom kojarzy się z pracą na wysokości, jednak to czy mycie okien i innych powierzchni szklanych w budynku jest pracą na wysokości, uzależnione jest od warunków, w jakich wykonywana jest praca. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem przy myciu okien jest wyposażenie pracownika w sprzęt myjący zamontowany na przedłużaczu teleskopowym, przy którym będzie on mógł wykonywać pracę z poziomu podłogi lub wysokości poniżej 1 metra. W tym przypadku mycie okien nie jest traktowane, jako praca na wysokości. Pracą na wysokości nie jest także mycie okien przy zamkniętym skrzydle wykonywane z powierzchni podłogi, przy wykorzystaniu drabinki lub pomostu do wysokości 1 metra nad powierzchnią podłogi oraz mycie otwartego okna z powierzchni podłogi bez wychylania się poza ościeżnicę. Prace związane z myciem okien, przy których występuje zagrożenie upadku z wysokości powyżej 1 metra, są pracami na wysokości, np. przy wykorzystaniu drabinki, czy pomostu powyżej 1 metra, lub przy otwartym skrzydle z powierzchni podłogi, przy wychylaniu się pracownika na zewnątrz poza ościeżnicę.