27 października 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Zasada działania biologicznych oczyszczalni ścieków

Gdzie warto zainstalować biologiczną oczyszczalnię ścieków?

Na rynku można znaleźć kilka rodzajów biologicznych oczyszczalni ścieków. Za przykład weźmiemy produkowaną przez firmę EnEko sekwencyjną oczyszczalnię ścieków typu Minidepural, która została zaprojektowana w celu rozwiązania problemów wynikających z konieczności oczyszczania ścieków pochodzących z:

  • małych skupisk ludności,
  • szkół,
  • hoteli i pensjonatów,
  • restauracji,
  • ubojni drobiu,
  • zakładów masarskich,
  • zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
  • i innych.

Tego typu oczyszczalnia ścieków wytworzona została z tworzyw sztucznych lub żywic epoksydowych na stalowej osnowie. Jej duża sztywność oraz zamknięta konstrukcja bioreaktora umożliwiają usytuowanie pod ziemią, co zapewnia m.in. dobrą izolację termiczną i akustyczną obiektu, estetykę oraz oszczędność miejsca, w którym się ona znajduje. Ponadto nie ma konieczności stosowania strefy ochronnej wokół oczyszczalni ścieków.

W jaki sposób działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Technologia, która została wykorzystana w oczyszczalniach, łączy konwencjonalny sposób oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego z najnowszymi dokonaniami biotechnologii środowiska. Takie rozwiązanie pozwala zmaksymalizować mineralizację składników organicznych, które zawarte są w ściekach, a także zminimalizować pozostałe osady. W dużych oczyszczalniach prowadzona jest tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego w zbiorniku stabilizacji, natomiast w małych osad stabilizuje się w bioreaktorze i usuwany jest z oczyszczalni jeden bądź dwa razy w roku. Zarówno w dużych, jak i w małych obiektach, ustabilizowany osad po przeprowadzeniu badań może być wykorzystany gospodarczo.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Minidepural jest sekwencyjną oczyszczalnią, która wykorzystuje zasadę zbiornika wielofunkcyjnego. Fazy utleniania, zagęszczania osadów oraz wypompowywania następują w tym samym zbiorniku, kolejno po sobie – wyjaśnia ekspert z firmy EnEko, która jest czołowym producentem biologicznych oczyszczalni ścieków.

Ze względu na sekwencyjne napełnianie reaktora należy zainstalować zbiornik wyrównawczy bezpośrednio przed oczyszczalnią, który umożliwia również gromadzenie nadmiaru ścieków podczas awarii modułu biologicznego, eliminując w ten sposób możliwość zanieczyszczenia środowiska w nieprzewidzianych okolicznościach.