28 lipca 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Zalety systemu monitoringu wizyjnego

Do zapewnienia bezpieczeństwa obiektom oraz miejscom publicznym stosuje się różnego rodzaju systemy ochrony. Jednym z najważniejszych jest monitoring wizyjny. Na czym polega jego działanie i jakie są jego plusy?

Czym jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny, nazywany również telewizją przemysłową lub CCTV (z ang. Closed Circuit TeleVision) to system elektroniczny, którego głównym elementem są rozmieszczone na terenie danego obiektu kamery. -Obrazy przez nie odbierane przesyłane są przez rejestratory do centrum odbiorczego, obsługiwanego przez operatora – wyjaśnia specjalista z Agencji Ochrony – Grupa S.O.S. – który dzięki monitoringowi jest w stanie z jednego punktu śledzić wydarzenia na nawet bardzo dużym obszarze.

Zalety monitoringu wizyjnego

Monitoring nie bez przyczyny jest tak powszechnie stosowanym systemem zabezpieczeń. Jego najważniejsze zalety to:

  • Znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa – statystyki wykazują, że w miejscach, w których zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego nastąpił znaczny spadek przestępstw, wykroczeń oraz aktów wandalizmu w stosunku do czasu sprzed monitoringu. Widoczne kamery działają prewencyjnie, sama ich obecność sprawia, że potencjalni sprawcy czynów zabronionych rezygnują z nich.
  • Łatwa identyfikacja sprawców przestępstw – nawet jeśli dana osoba nie przestraszy się obecności kamer lub ich nie zauważy i dopuści się przestępstwa albo innego czynu stanowiącego zagrożenie dla otoczenia, monitoring może posłużyć jako narzędzie do jej identyfikacji. Dzięki temu odpowiednie służby są w stanie skutecznie odnaleźć sprawcę. Nagrania z monitoringu mogą ponadto zostać wykorzystane w charakterze dowodów przed sądem lub przed firmą ubezpieczeniową.
  • Szybka interwencja – operator systemu jest w stanie śledzić na bieżąco sytuację w kilku, a nawet kilkudziesięciu punktach obiektu jednocześnie i błyskawicznie podjąć decyzję o powiadomieniu odpowiednich służb. Fakt, że za obsługę systemu odpowiada człowiek a nie program sprawia, że spada ryzyko wszczęcia alarmu w nieuzasadnionych przypadkach, np. kiedy na teren monitorowanego obiektu wtargnie nie włamywacz, lecz zwierzę.
  • Mniejsze koszty ochrony – zastosowanie systemu monitoringu jako jeden z elementów usługi time – sharing pozwala zrezygnować całkowicie lub większym zakresie z fizycznej ochrony terenu. Jeden operator jest w stanie znacznie skuteczniej kontrolować sytuację na terenie objętym monitoringiem, niż kilkuosobowa ekipa pracowników ochrony, patrolujących obiekt.

Z drugiej strony należy pamiętać, że monitoring wizyjny ma również pewne wady. Obserwujące otoczenie kamery mogą powodować dyskomfort u osób przebywających w ich pobliżu, np. jeśli zostaną zainstalowane w miejscu pracy. Dlatego należy bardzo uważnie zaplanować ich rozmieszczenie, aby uniknąć sytuacji, w których pracownicy czują się podglądani.