odpady
4 września 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Zalety dzierżawy pojemników na odpady. Co warto wiedzieć?

Wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej doprowadziło do zmian w krajowej gospodarce odpadami. Firmy uczestniczące w przetargach na wywóz śmieci, ograniczonych od tej pory do maksymalnego okresu 36 miesięcy, przestały postrzegać zakup pojemników na odpady jako korzystną inwestycję długoterminową. Niepewność, co do wykorzystania pojemników w kolejnych latach sprawiła, że wiele firm zaczęło rezygnować z zakupu, szukając tańszych i bezpieczniejszych alternatyw. Taką alternatywą stała się głównie dzierżawa pojemników.

Dzierżawa pojemników na odpady, czyli brak ryzyka

Zakup pojedynczego pojemnika na śmieci to niewielki wydatek rzędu ok. 75 złotych brutto. Przy masowym zakupie pojemników, liczonym np. w tysiącu sztuk, wydatek ten wzrasta jednak do ok. 75 tysięcy złotych. To duża suma i wysokie ryzyko. W przypadku porażki w kolejnym przetargu, pojemniki szybko okazałyby się zbędne, a ich odsprzedaż za kwotę o połowę mniejszą bądź też składowanie do czasu kolejnego przetargu, doprowadziłoby do sporych strat finansowych. W przypadku wynajmu pojemników na odpady, taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca. Dzierżawa pojemników na ściśle wyznaczony okres umożliwia ich wykorzystywanie przez inwestora tak długo, jak jest to konieczne – czyli np. na czas obowiązywania przetargu. W praktyce oznacza to, że dzierżawca nie ponosi żadnego ryzyka.

Opłacalność ekonomiczna wynajmu pojemników na odpady

W świetle nowych przepisów, wynajem pojemników jest nie tylko wiele mniej ryzykowny, ale też zwyczajnie bardziej opłacalny ekonomiczne. Jak możemy dowiedzieć się ze strony szczecińskiej firmy IMPEX, świadczącej usługi dzierżawy pojemników nowych i używanych, wynajem jednego pojemnika wiąże się z wydatkiem rzędu zaledwie złotówki miesięcznie. 2 lata dzierżawy tysiąca pojemników oznaczają zatem wydatek na poziomie 24 tysięcy złotych. Przy sprzedaży zakupionych pojemników po tym samym okresie, za kwotę o połowę mniejszą od pierwotnej (wynoszącej wspomniane ok. 75 tysięcy złotych), strata wyniosłaby ok. 37 tysięcy złotych. Różnica jest wyraźna, a wnioski klarowne – strata wynikająca ze sprzedaży zakupionych pojemników jest wyższa, niż wydatek poniesiony na dzierżawę. Wynajem pojemników daje możliwość generowania wyższego stałego zysku, oszczędzenia kapitału oraz wykorzystania go w inny sposób – np. na uczestnictwo w kilku przetargach jednocześnie. Warto wziąć to pod uwagę i planować swoją strategię inwestycyjną rozważnie.