wilgoć na ścianach
30 listopada 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Zabezpieczanie budynku przed wilgocią – etapy postępowania

Wilgoć ma negatywny wpływ na stan budynku oraz samopoczucie znajdujących się w nim osób. Podchodząca woda może doprowadzić do naruszenia konstrukcji i pojawienia się pleśni lub grzybów. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Najlepiej zrobić to na etapie jego powstawania, jednak z czasem hydroizolacja może ulec zniszczeniu. Na szczęście możemy wówczas zastosować środki naprawcze.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje izolacji: poziomą oraz pionową. Izolacja pozioma chroni przed kapilarnym podciąganiem wody. Kładzie się ją na górnej powierzchni fundamentów oraz pod podłogą. Taka izolacja może być uzupełniona izolacją pionową ścian, dzięki czemu budynek jest kompleksowo chroniony przed wilgocią.

Kładzenie hydroizolacji fundamentowej w trakcie budowy

Najważniejszym krokiem, który pozwoli na zabezpieczenie budynku przed wilgocią, jest położenie izolacji poziomej na fundamentach. Rodzaj materiału izolacyjnego różni się w zależności od zastosowanej metody kładzenia fundamentów. Zazwyczaj są to papy bitumiczne na lepiku lub termozgrzewalne, albo nawet gruba folia PVC. Tego typu izolację kładzie się również pod podłogą.

Izolację poziomą umieszcza się pomiędzy fundamentem a ścianą fundamentową, a także na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych. W drugim przypadku izolację umieszcza się na wysokości 15-30 cm nad poziomem gruntu, jednak niezwykle ważne jest, aby połączyć ją z izolacją podłogi. Nie może się ona również znajdować poniżej hydroizolacji podłogowej.

Niezbędne jest również położenie izolacji pionowej ścian fundamentowych. Muszą one ściśle przylegać do podłoża na całej powierzchni. Tylko w ten sposób budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią.

Osuszanie i izolacja zawilgoconych budynków

Może się zdarzyć, że pomimo prawidłowego położenia izolacji w trakcie budowy, nie będzie ona spełniała swojej funkcji. Taka sytuacja jest możliwa na przykład w wyniku degradacji hydroizolacji spowodowanej niekorzystnym działaniem warunków lub upływającym czasem. Niezbędne jest wówczas wykonanie prac naprawczych. Taką usługę oferuje między innymi firma MAK-INIEKT. W celu ponownej izolacji zawilgoconych fundamentów stosuje się iniekcję wgłębną. Nie wymaga ona odkopywania elementów budowli znajdujących się pod gruntem.

W pierwszym etapie prac tworzy się otwory w gruncie, przez które przepuszczony zostaje żel iniekcyjny, tworzący na zewnątrz izolację przeciwwilgociową. Inną metodą, sprawdzającą się w przypadku płyt fundamentowych, jest iniekcja kurtynowa. W tym przypadku otwory iniekcyjne wywierca się w samej płycie, a rozchodzący się płyn tworzy dodatkową warstwę uszczelniającą.

Iniekcja ciśnieniowa jest również zalecana w przypadku postępowania po zalaniu budynku. Nie jest wówczas konieczne wstępne osuszanie murów.