wycinka drzew
12 lipca 2016

Kategoria:
Dom i ogród

Wycinka drzew i krzewów pod budowę

Przygotowanie placu pod budowę nie ogranicza się jedynie do usunięcia przeszkód i wyrównania terenu wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez obszar zabudowy. Często zdarza się, że duże rośliny znajdujące się w innych częściach działki znacznie utrudniają prace, a nawet uniemożliwiają wjazd maszyn na plac budowy. Czy drzewa i krzewy znajdujące się na działce budowlanej możemy po prostu usunąć?

Choć wycinka drzew jest obostrzona dość rygorystycznymi przepisami, uzyskanie zezwolenia na usunięcie ich z placu budowy należy do sytuacji najłatwiejszych z punktu widzenia prawa i rzadko zdarzają się decyzje odmowne – wyjaśnia nasz ekspert firmy Park M. Jednak decyzję o usunięciu drzewostanu poza obrębem przyszłego budynku warto bardzo głęboko przemyśleć.

Wycinka drzew – regulacje prawne

Fakt, że na wycięcie drzewa rosnącego na własnej działce musimy uzyskać urzędową zgodę, dla niektórych bywa zaskoczeniem. Najbardziej niemiłe jest to zaskoczenie wtedy, gdy za bezprawnie wycięte drzewo otrzymujemy karę w postaci grzywny i to z reguły bardzo wysokiej. Tymczasem złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzewa nie zawsze wiąże się z opłatami.

Wręcz przeciwnie, w sytuacjach uzasadnionych, np. kiedy drzewo koliduje z planem budowy prywatnego domu, nie ponosimy dodatkowych opłat. Konieczność składania wniosku z uzasadnieniem planowanej wycinki wynika z przepisów ministerstwa środowiska, ponieważ właśnie ochronie środowiska ma służyć. Nie jest natomiast konieczne, kiedy planujemy wyciąć drzewa owocowe oraz drzewa i krzewy, które wiekiem nie przekraczają 10 lat.

Kiedy nie wnosimy opłat za wycinkę?

Uzyskanie zgody i podjęcie decyzji o wycince drzewa wiąże się z uiszczeniem konkretnych opłat. Ich wysokość liczona jest od obwodu drzewa i różni się w zależności od jego gatunku. Istnieje kilka sytuacji, w których opłata nie jest konieczna. Jednym z powodów do nieuiszczania opłaty za wycinkę jest konieczność usunięcia roślin w celu budowy własnego domu lub sytuacja, w której wyrosły one już po zakwalifikowaniu działki na cele budowlane. Opłata będzie natomiast konieczna, kiedy na placu ma zostać wzniesiony budynek o charakterze komercyjnym.

Przystępując do budowy powinniśmy bardzo dokładnie przemyśleć los każdego drzewa – przekonuje ekspert z firmy Park M. Niekiedy warto poświęcić więcej czasu na wyobrażenie sobie i zaplanowanie wyglądu działki, która będzie otoczeniem naszego przyszłego domu i zachować dorosłe drzewa znajdujące się w pobliżu. Nawet jeśli będzie wiązało się to z koniecznością stworzenia dla roślin specjalnych zabezpieczeń na okres prac, wysiłek z pewnością się opłaca. Widać to szczególnie wyraźnie, kiedy uświadomimy sobie, osiągnięcie przez drzewo pokaźnych rozmiarów wynosi od kilku, do nawet kilkudziesięciu lat.