Folia rolnicza
20 marca 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Utylizacja folii rolniczej. Co warto wiedzieć?

Działalność rolnicza jest ściśle związana z przyrodą. Kieruje nią naturalny cykl dobowy oraz pory roku. Jednak współcześnie rolnicy wykorzystują zdobycze techniki oraz nowoczesne metody, które pozwalają na zwiększenie efektywności upraw. Niektóre rozwiązania generują odpady podlegające recyklingowi, np. folię rolniczą. Dowiedz się, w jaki sposób wygląda jej utylizacja.

Folia rolnicza – co z nią zrobić?

Folia polietylenowa jest popularnie stosowana w rolnictwie do:

  • zabezpieczania sianokiszonek,
  • ochrony młodych krzewów i drzew przed warunkami zewnętrznymi,
  • tworzeni tuneli dla roślin ciepłolubnych.

To tylko kilka zastosowań folii rolniczej, która po spełnieniu swojego celu staje się odpadem. Co można z nią zrobić? Z pewnością nie należy jej wyrzucać do śmieci, gdyż folia polietylenowa podlega recyklingowi i mogą odebrać ją firmy specjalizujące się w tym. Taką ofertę ma KORNEX. Wcześniej temat utylizacji folii rolniczej wywoływał wiele kontrowersji. Rolnicy mieli problem z nagromadzonym materiałem, ze względu na to, że to na nich spoczywał obowiązek utylizacji odpadu. Do tego były trudności z odbiorem folii po sianokiszonce, gdyż zwykle była ona zanieczyszczona i mokra. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył program wspierający odbiór i utylizację folii rolniczej.

 Jak wygląda utylizacja folii rolniczej?

Odbiór foli rolniczej to jedna z możliwości na to, by zutylizować odpad polietylenowy. Przed przekazaniem folii do przedsiębiorstwa recyklingowego warto ją osuszyć. Po odbiorze odpad przejdzie następujący proces:

  • rozdrobnienie tworzywa na mniejsze cząstki,
  • segregacja,
  • oczyszczanie cząstek folii,
  • oddzielenie materiału od wody,
  • ponowne rozdrobnienie tworzywa,
  • obróbka cieplna.

Rezultatem recyklingu folii rolniczej jest powstanie granulatu, który może zostać ponownie użyty do produkcji toreb big bag czy kolejnych bel folii rolniczej.

Dlaczego warto poddać folię rolniczą recyklingowi?                  

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych to sposób na pozbycie się zalegających na gospodarstwach płacht zużytych folii rolniczej. Ponadto proces stwarza możliwości wykorzystania surowców do produkcji, które już są w obiegu. Dzięki stosowaniu granulatów polietylenowych z odzysku można zmniejszyć problem generowania nowych odpadów. Pozyskanie tworzywa sztucznego z recyklingu stwarza także mniej negatywnych skutków dla środowiska naturalnego niż produkcja nowego polietylenu. W ten sposób można zarządzać odpadami oraz ograniczać emisje szkodliwych substancji do atmosfery.