17 stycznia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Układanie kostki brukowej. Etapy postępowania

Pierwszym etapem ułożenia kostki brukowej jest określenie ilości potrzebnego materiału pozwalającego na realizację danego projektu. Należy też przygotować narzędzia takie, jak: ubijak, chwytak, taczka, szpadel, grabie. Często niezbędny okazuje się specjalistyczny sprzęt, np. przecinarki do kostki i bloczków, wyważarki, zgarniacze brukarskie. Rodzaj wykorzystanych narzędzi w dużej mierze zależy od stopnia skomplikowania przeprowadzanych robót.

Przygotowanie powierzchni do ułożenia kostki

Bardzo istotne jest właściwe przygotowanie terenu, który, po pierwsze, należy prawidłowo wytyczyć, aby zgadzał się z projektem. Precyzyjne poziomowanie nawierzchni ma decydujący wpływ na końcowy efekt. Wstępny etap prac obejmuje korytowanie, którego głębokość zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju gruntu oraz od przeznaczenia terenu. W dalszej kolejności przeprowadza się oczyszczenie, ubicie i wyrównanie wykonanego wykopu. Następnie osadza się krawężniki, dzięki czemu otrzymuje się już kształt terenu odpowiedni do ułożenia kostki brukowej.

Tak przygotowaną nawierzchnię należy utwardzić odpowiednim materiałem, w zależności od przeznaczenia danego miejsca. Powierzchnia brukowana wykorzystywana komercyjnie, po której będą poruszać się ciężkie pojazdy, wymaga lepszego utwardzenia niż na przykład ogrodowe place czy ścieżki. Stosuje się w tym celu kruszywa o różnej gradacji. Całość musi być spójna i optymalnie zagęszczona. Jak podkreśla ekspert z firmy Drog-Pol świadczącej od wielu lat usługi brukarskie: Staranne wykonanie podbudowy wpływa na jakość całego brukowania. Konieczne jest uwzględnienie obciążenia wykonywanej nawierzchni. Metody utwardzania dostosowuje się do przeznaczenia terenu.

Ułożenie kostki i prace końcowe

Kolejny etap to wysypanie podsypki z piasku, z grysu czy z wysiewki kamiennej oraz wyrównanie całości, na której układa się kostki według projektu, upewniając się, że każdy pojedynczy element ma właściwą barwę i kształt. Szczególnej uwagi na tym etapie wymagają artystyczne projekty brukarskie, które tworzy się na podstawie skomplikowanych wzorów.

Efekt w każdym przypadku, bez względu na układane motywy i ich kompozycję, powinien łączyć świetny wygląd brukowanego terenu, jego zgodność ze wzorem i dostrzegalną gładkość z wytrzymałością i długoletnim użytkowaniem. Dlatego też na wybrukowanej powierzchni przeprowadza się jeszcze piaskowanie, dzięki któremu poszczególne kostki są ze sobą ściśle połączone, a drobne szczeliny pomiędzy nimi skutecznie zlikwidowane. Spoinowanie nawierzchni łączy się z jej końcowym zagęszczeniem. W tym celu stosuje się metodę wibrowania z wykorzystaniem zagęszczarki.