ciepła woda
16 maja 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Temperatura ciepłej wody użytkowej w świetle prawa

O tym, jaką temperaturę powinna mieć c.w.u. płynąca w rurach instalacji wodociągowej, decydują odpowiednie przepisy. Ma to ścisły związek z naszym bezpieczeństwem. Jednym z głównych zagrożeń, wynikających z nieodpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej, są bakterie Legionella. Co dokładnie na ten temat mówią regulacje prawne i jak to wygląda w praktyce?

Rozporządzenia dotyczące ciepłej wody użytkowej

C.w.u. z której korzystamy na co dzień, ogrzewana jest w następujący sposób – zimna woda wodociągowa płynie do wymiennika, w nim ogrzewana jest do wymaganej temperatury, a później płynie do kranów. W wielu budynkach do podgrzewania wody wykorzystywane są podgrzewacze elektryczne przepływowe.

Przepisy jasno określają wymogi, jakie musi spełniać ciepła woda użytkowa. Przede wszystkim jej fizyczny, chemiczny i biologiczny skład powinien być zgodny z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiera ono dokładną listę substancji oraz ich dopuszczalne stężenie dla c.w.u.

Kolejnym dokumentem, w którym znajdują się ważne przepisy dotyczące wody w instalacji wodociągowej przeznaczonej na cele użytkowe, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W nim z kolei znajdują się wytyczne co do temperatury wody w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z nim c.w.u. musi osiągać minimalnie 55°C, a maksymalnie 60°C. Ponadto instalacja powinna umożliwiać jej podgrzewanie do temperatury 70°C w celu okresowej dezynfekcji termicznej. Dlaczego?

Utrzymywanie stałej temperatury wody w połączeniu z okresowym podnoszeniem temperatury całego układu eliminuje zagrożenie zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella.

Jakie mogą być skutki obecności tych bakterii w wodzie?

Zapytaliśmy o to specjalistę z firmy BIAWAR, która oferuje elektryczne ogrzewacze wody: Bakterie Legionella zasiedlają głównie urządzenia wodne zawierające osad i rdzę. Powszechnie kolonizują także instalacje wodociągowe. Najlepiej rozwijają się w temperaturze 20-45°C w miejscach, gdzie woda zalega w rurach. Z tego powodu ciepła woda użytkowa powinna być regularnie podgrzewana do temperatury 70-80°C. Już 5 minut wystarczy, aby pozbyć się tych groźnych dla naszego zdrowia drobnoustrojów.

Aby doszło do zakażenia, wcześniej musi dojść do inhalacji aerozolu lub zachłyśnięcia się wodą, w której obecne są bakterie. W praktyce spożycie takiej wody nie musi wywołać choroby, ale samo korzystanie z prysznica podłączonego do instalacji ze skażoną wodą jest już dużym zagrożeniem. Dobra informacja jest taka, że nie zaobserwowano przenoszenia się zakażenia z jednego człowieka na drugiego. Nie zmienia to faktu, że bakterie Legionella są groźne dla naszego zdrowia.

Legioneloza najczęściej przebiega jako ciężkie zapalenie płuc, któremu towarzyszą: gorączka, suchy kaszel, duszność, bóle brzucha, wymioty, biegunka, a nawet zaburzenia świadomości. Leczenie zaś polega na zastosowaniu antybiotyków przez okres około 3 tygodni.

Jak widać, ryzyko związane z obecnością bakterii tego rodzaju w wodzie jest bardzo poważne.