13 marca 2017

Kategoria:
Dom i ogród

System sygnalizacji pożaru – jak to działa?

System sygnalizacji pożaru ma na celu wykrycie pożaru w jak najwcześniejszej fazie. Nowoczesne i zaawansowane systemy precyzyjnie wskazują miejsce powstania alarmu, mogą przesyłać tę informację bezpośrednio do straży pożarnej. Dodatkowo sterują innymi urządzeniami przeciwpożarowymi: systemami oddymiania, zamknięć ogniowych, odłączania kontroli dostępu, czy dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi.

Centrala SSP

System sygnalizacji pożaru, zwany skrótowo SSP, to jeden z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w budynkach wielkokubaturowych. Obowiązek stosowania SSP regulują przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia. Najważniejszy element każdego SSP to centrala alarmowa. Jest skonstruowana w taki sposób, by możliwe było podłączenie do niej odpowiedniej liczby czujek, które wykrywają pożar oraz urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Centrala może nie tylko poinformować osoby przebywające w budynku o zagrożeniu, ale także przesłać sygnał alarmowy do pobliskiego oddziału Straży Pożarnej. Centrala steruje urządzeniami gaśniczymi, klapami oddymiającymi oraz wentylatorami nawiewowymi i wyciągowymi, które zapewniają odpowiednie ciśnienie w budynku.

Sygnalizacja i kontrola dostępu

W większości obiektów ostrzeganie ludzi przed pożarem realizowane było za pomocą sygnalizatorów akustycznych, czyli syren. Wiązało się to z wieloma wadami, między innymi możliwością spowodowania paniki, brakiem możliwości określenia rodzaju zagrożenia, czy informacji w jaki sposób powinniśmy postępować – mówi nam przedstawiciel firmy Electronics Box z Łodzi. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA od roku 2003 zaleca się korzystania z Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, w których informacja o zagrożeniu przekazywana jest za pomocą głośników – taki system powinien znaleźć się między innymi w budynkach handlowych, salach widowiskowych, czy szpitalach. Centrala sygnalizacji może kierować również systemem kontroli dostępu – na przykład automatycznie otwierając drzwi, które na co dzień otwierane są za pomocą identyfikatora, czy odcisku palca.

Rodzaje czujek

W SSP wykorzystywane mogą być różne rodzaje czujek, które reagują na dym. Czujki jonizacyjne bardzo szybko reagują na dym już w początkowej fazie rozwoju pożaru, jeszcze przed wzrostem temperatury otoczenia. Optyczne czujki liniowe (czujki absorpcyjne) reagują na dym i temperaturę powietrza. Składają się z nadajników i odbiorników światła podczerwonego – szczególnie nadają się do ochrony zamkniętych pomieszczeń o dużych powierzchniach. Zasysające systemy wczesnej detekcji, jak sama nazwa wskazuje, posiadają systemy rurowe, do których zasysane jest powietrze i wykrywają nawet śladowe ilości dymu w zassanym powietrzu. Najbardziej popularne i najczęściej stosowane są jednak punktowe optyczne czujki dymu, które reagują na rozpraszanie światła przez cząsteczki dymu.