15 marca 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Środki antyadhezyjne do betonu

Wykonywanie betonowych fundamentów, cokołów i kolumn czy odlewanie kształtek do budowy ogrodzeń wymaga stosowania form. Wylewanie do nich płynnej mieszanki betonowej sprawia, że materiał przywiera do powierzchni. W efekcie powstają ubytki i nierówności, które negatywnie wpływają na estetykę elementu. Rozwiązaniem tego problemu są środki adhezyjne do betonu.

Co to jest adhezja? 

Trwałość i estetyka to dwie cechy, którymi powinien się wyróżniać każdy element wykonany z betonu. O pierwszej decyduje starannie dobrany skład mieszanki, a także gęstość masy i szybkość jej zastygania. Za drugą jest odpowiedzialna adhezja. To popularne zjawisko – w potocznym języku określane jako przyleganie – nie jest zarezerwowane jedynie dla budownictwa. O powłokach adhezyjnych mówi się w przypadku klejów, taśm samoprzylepnych, farb i lakierów. Znajduje ono także zastosowanie w przyrodzie, gdzie zjawisko adhezji wykorzystują zwierzęta do poruszania się po gładkich powierzchniach. Adhezja jest wynikiem oddziaływań cząsteczkowych na powierzchni stykających się materiałów. Im są one większe, tym silniej przylegają do siebie obie substancje.

Dlaczego stosowanie środków antyadhezyjnych jest tak ważne?

W budownictwie czy produkcji prefabrykatów i galanterii budowlanej wykorzystuje się specjalne szalunki lub formy. Są one wykonane z różnych materiałów, w tym również z drewna lub tworzyw sztucznych. Zjawisko adhezji, jakie zachodzi pomiędzy powierzchnią formy a masą betonową, jest na tyle silne, że po zastygnięciu mieszanki oba materiały łączą się ze sobą. Wyjęcie elementu z formy lub rozebranie szalunku oznacza zwykle uszkodzenie jednego lub drugiego elementu. Część masy betonowej przykleja się do formy i na niej pozostaje. Środki antyadhezyjne zapobiegają takiej sytuacji i pozwalają na szybkie oraz całkowite oddzielenie elementu od szalunku.

Czym są środki antyadhezyjne do betonu?

Z uwagi na przeznaczenie nietrudno się domyślić, że środki antyadhezyjne mają na celu osłabianie wzajemnego oddziaływania na siebie cząstek powierzchniowych. W Polsce nie istnieją żadne normy, które kwalifikowałyby tego typu preparaty czy określały ich skład i sposób działania. Dlatego też substancje chemiczne o takim przeznaczeniu mogą mieć bardzo różnorodny skład. Technicznie zalicza się je do wspólnej grupy wyrobów tzw. chemii budowlanej, które opisuje norma PN-EN 13670:2011, a w szczególności jej w rozdz. 5.2.2. Zgodnie z jego treścią, warunkiem, jaki powinny spełnić środki antyadhezyjne, jest brak fizycznego i chemicznego wpływu na jakość materiału, jego kolor i poszczególne warstwy.

Producenci chemii budowlanej, do których zalicza się też firma Teais S.A. z Poznania, oferują wiele takich preparatów. Są one przeznaczone do stosowania w formach z metalu, tworzyw sztucznych i drewna oraz w szalunkach z tych materiałów. Zazwyczaj są to substancje o niskiej lepkości, dzięki czemu jest możliwe skuteczne odprowadzanie pęcherzy powietrza. Do ich zalet można zaliczyć całkowitą neutralność w stosunku do betonu, także w przypadku białych cementów.

Środki antyadhezyjne należy dobierać do charakteru materiału formy lub szalunku. Pod uwagę bierze się jego nasiąkliwość oraz warunki dojrzewania betonu (np. nagrzewanie czy niskie temperatury zimą). Niewłaściwy preparat może doprowadzić do przesuszenia zaimpregnowanych powierzchni lub do ich przemrożenia i złuszczenia.