16 marca 2017

Kategoria:
Dom i ogród

W jaki sposób działają liczniki energii elektrycznej

Dzięki licznikom energii elektrycznej wiemy dokładnie, za co płacimy, kiedy przychodzi rachunek za prąd. Możemy także rozdzielać prąd dostarczany do jednego budynku na wiele gospodarstw i mieć pewność, że każdy płaci dla siebie. W jaki sposób działają liczniki energii elektrycznej? Czy ich pomiary odzwierciedlają realne zużycie? Poznajmy działanie mierników prądu.

Pomiar zużycia prądu – urządzenia, historie

Licznik energii elektrycznej to całkujące urządzenie pomiarowe. Służy do pomiaru ilości energii elektrycznej w przepływie. Wartości wskazywane przez licznik są podstawą  do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej.

Jednostką służącą do pomiaru energii jest według układu SI watosekunda, natomiast na potrzeby realnych zużyć dla gospodarstw domowych stosuje się kilowatogodzinę lub megawatogodzinę – odpowiednio w skrócie kWh i MWh.

Pierwszym licznikiem energii elektrycznej było urządzenie działające na zasadzie wahadła. Skonstruował je i opatentował w roku 1883 berliński naukowiec Herman Aron, urodzony w sztetlu w Kępnie. Współczesne liczniki dzielą się na indukcyjne oraz elektroniczne.

Licznik indukcyjny i elektroniczny – jak działają?

Licznik indukcyjny składa się z tarczy aluminiowej, która porusza się pod wpływem pola magnetycznego wytworzonego przez dwie cewki. Są one rozmieszczone w ten sposób, że moment napędowy wirującej aluminiowej tarczy jest proporcjonalny do iloczynu chwilowej wartości prądu i napięcia. Oznacza to, że licznik mierzy moc czynną. Elementem urządzenia jest także magnes trwały, między którego biegunami wiruje tarcza. Służy on do generowania momentu hamującego, który równoważy moment napędowy. Oznacza to, że jeżeli magnes ulegnie uszkodzeniu, moment hamujący obniża się, a moment napędowy wzrasta, licznik zaś zawyża zużycie prądu względem realnego.

Licznik elektroniczny, czyli inaczej półprzewodnikowy, zbudowany jest ze specjalnie przystosowanych do tego układów scalonych. Generują one impulsy w ilości wprost proporcjonalnej do przepływającego prądu i napięcia. Liczba impulsów jest przetwarzana na wskazania licznika. Liczniki energii elektrycznej można nabyć na www.elzak.eu.