Rusztowania robocze
22 kwietnia 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Rusztowania robocze – jakie standardy powinny spełniać?

Rusztowania spotykane są na niemal wszystkich placach budowy. Ich zadanie to umożliwienia wykonania prac budowlanych i remontowych na wysokościach, a także zapewnienie bezpiecznego przebiegu tych prac – zarówno jeśli chodzi o znajdujących się na nich pracowników, jak i najbliższe otoczenie. Żeby osiągnąć te cele, rusztowania powinny być wykonywane, montowane i użytkowanie w ścisłej zgodności z licznymi przepisami oraz normami.

Rusztowania a przepisy i normy

Standardy dotyczące wykonania, montażu, demontażu oraz obsługi rusztowań roboczych regulują liczne akty prawne. Podstawą jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – przepisy dotyczące rusztowań zawarte są w rozdziałach 8 i 9. Stwierdzają one między innymi, że rusztowania powinny być:

  •  wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta bądź indywidualnym projektem
  • wykonywane jedynie z elementów, które zostały poddane przez producenta badaniom na zgodność z określonymi normami materiałowymi i konstrukcyjnymi
  • stawiane jedynie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem podesty danego rusztowania powinny zapewniać wystarczającą ilość miejsca do wykonywania praca remontowych i budowlanych, a także do składowania potrzebnych materiałów i narzędzi. W rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP znajdują się z kolei ogólne przepisy dotyczące prac wykonywanych na wysokościach. Również tutaj znajdziemy przepisy stwierdzające, że rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z określonymi polskimi normami, takimi jak PN-B-03220 czy PN-M-47900-1.

Klasy rusztowań

Stosowane rusztowania dzieli się na sześć klas obciążeń.

– Im wyższa klasa, tym wyższe możliwe obciążenie rusztowania w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy – mówi przedstawiciel firmy DokaRusztowania klasy pierwszej odznaczają się maksymalnym obciążeniem na poziomie 75 kg/m2, z kolei rusztowania klasy szóstej odznaczają się wytrzymałością na poziomie 300 kg/m2. Klasa rusztowania determinuje jego zastosowanie – rusztowania klas 1,2,3 przeznaczone są do prac inspekcyjnych oraz lekkich prac remontowych bez konieczności składowania materiałów. Rusztowania klas 4 i 5 wykorzystywane są w pracach murarskich i betoniarskich, zaś rusztowanie klasy 6 – do prac wymagających składowania dużej ilości materiałów.

Szerokość rusztowania

Podest rusztowania powinien być na tyle szeroki, by zapewnić bezpieczne i wygodne wykonywanie prac. Podesty o szerokości do 60 cm mogą być używane wyłącznie do lekkich prac budowlanych i konserwatorskich. Do prac takich jak wymiana okien czy mycie przy użyciu wysokiego ciśnienia konieczne jest użycie pomostów o szerokości co najmniej 120 cm.