1 kwietnia 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Przyłącze wodno-kanalizacyjne. Koszty i zasady przyłączenia do sieci

Jeśli Twój dom ma stanąć na działce, zlokalizowanej na terenie z istniejącą już siecią wodno-kanalizacyjną, masz obowiązek się do niej przyłączyć. Do realizacji tego zadania możesz wybrać lokalną spółkę lub zatrudnić firmę prywatną. W naszym artykule podpowiadamy, które rozwiązanie jest bardziej korzystne, na jakich zasadach przebiega cała procedura oraz od czego w praktyce zależą koszty przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Koszty przyłączenia nieruchomości do sieci

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi jasno o tym, że koszty przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej ponosi ten, kto się o nie ubiega.

Do wydatków, związanych z przyłączem wodno-kanalizacyjnym zaliczamy m.in. opłaty za wydanie warunków przyłączenia, wykonanie projektu przyłącza, jego realizację oraz ich odbiory, próby techniczne czy prace geodezyjne.

Realizację tego zadania możemy powierzyć lokalnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu lub przeprowadzić cały proces indywidualnie, zatrudniając fachowców z firmy prywatnej. To drugie rozwiązanie jest dla inwestorów bardziej korzystne, gdyż zazwyczaj wiąże się z mniejszymi kosztami i sprawniejszą realizacją prac.

Decydując się na firmę prywatną warto zaś wybrać taką, która w swojej oferuje szeroki wachlarz usług. Wówczas możemy mieć pewność, że cała procedura przebiegnie sprawnie, szybko i w sposób kompleksowy.

Stawki za pracę nad przyłączem wodno-kanalizacyjnym bywają niekiedy bardzo różne. Ma to zaś związek z tym, iż trudno jest w sposób jednoznaczny i konkretny określić cenę za 1 metr przyłącza. Ta zależy bowiem od różnych czynników. Jakie to czynniki?

Od czego zależy cena przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

Całkowity koszt przyłącza zależy od wielu czynników. Pośród nich zaś najważniejszymi są:

  • wytyczne i warunki techniczne, określone przez administratora danej sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • lokalizacja sieci głównej,
  • długość przyszłego przyłącza,
  • rodzaj technologii oraz materiałów, wykorzystywanych przy realizacji zadania,
  • parametry gruntu tj. jego klasa oraz wysokość wód gruntowych.

Jak wygląda procedura wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego w praktyce?

Aby przyłączyć swoją nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej należy dopełnić odpowiednich formalności.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, ekspert z firmy Budoinstal z Węgrowa, która specjalizuje się w szeroko pojętych usługach instalacyjnych:

Po pierwsze musimy uzyskać warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W tym celu konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie warunków technicznych. Do gotowego wniosku należy zaś dołączyć aktualną mapkę, wykonaną w skali 1:500. Mapka ta służy do celów projektowych i musi być sporządzona przez geodetę. Pośród załączników do wniosku musi znaleźć się także schematyczny szkic naszego przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Gotowy wniosek zaś należy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Na wydanie warunków technicznych przedsiębiorstwo ma 14 dni od daty jego złożenia. Wydanie warunków jest odpłatne, a cena zależy od aktualnego cennika, który obowiązuje w danym przedsiębiorstwie.

Jakie kroki należy podjąć w kolejnym etapie procesu? Po uzyskaniu warunków, należy zlecić specjalistom wykonanie projektu technicznego, mającego powstać przyłącza wodo-kanalizacyjnego. Projekt ten tworzony jest przy uwzględnieniu otrzymanych warunków technicznych oraz wytycznych przyszłego dostawcy wody i odbiorcy ścieków. Powinien on składać się z części opisowej oraz rysunkowej. W części opisowej powinien znaleźć się opis techniczny oraz określony jasno stan prawny wraz ze zgodą wszystkich właścicieli nieruchomości na powstanie przyłącza. W części rysunkowej zaś muszą znaleźć się: mapka z trasą przyszłego przyłącza, rzut piwnicy oraz profil przyłącza z uwzględnieniem urządzeń podziemnych – zarówno tych już istniejących, jak i tych, które mają powstać w myśl projektu.

Następnie powstały w ten sposób projekt, w liczbie dwóch egzemplarzy, musi zostać przekazany do odpowiedniej jednostki w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym w celu weryfikacji jego zgodności z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi. A uzgodnienie projektu może trwać do 7 dni od daty jego złożenia.