plany budowy domu
10 listopada 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać?

Kiedy już wybierzemy i kupimy odpowiednią działkę budowlaną należy spełnić szereg formalności zanim wybudujemy dom. W niektórych sytuacjach może nie być konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak może się zdarzyć, że w przypadku naszej działki to nieuniknione. Poniżej przedstawione są procedury konieczne do uzyskania takiego pozwolenia.

Przygotowanie do wystąpienia o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wystawianym przed wydział architektury odpowiedniego starostwa powiatowego. Uzyskanie tego dokumentu często jest dość skomplikowane i czasochłonne, dlatego powstały firmy, które mogą nam w tym pomóc. Szukając takiej firmy, możemy się zwrócić bezpośrednio do pracowni projektowych lub firm deweloperskich, takich jak Inland Bimo Property. Często dysponują one informacjami, które mogą nam w tym pomóc. Najważniejsze dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia warto załatwić dużo wcześniej przed planowaną inwestycją. Jednym z takich dokumentów jest projekt budowlany. Nad jego wyborem warto się dobrze zastanowić, ponieważ musi pasować do wymiarów działki, przepisów konkretnej gminy czy powiatu i oczywiście spełniać nasze wymogi. Istnieje możliwość zakupu gotowego projektu budowlanego.

Wymagane załączniki

W celu uzyskania pozwolenia koniecznym będzie posiadanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunków zabudowy. Jeśli nasza działka jest objęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zdobycie wypisu będzie dużo szybsze, ponieważ zazwyczaj są one dostępne na stronie internetowej odpowiedniego urzędu. Jeśli konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy, wtedy czas oczekiwania wynosi od 14 do 30 dni. Kolejnym krokiem jest skorzystanie z usług uprawnionego geodety, który musi wykonać aktualna mapę do celów projektowych w skali 1:500. Warto tez wykonać badania geotechniczne, żeby sprawdzić nośność gruntu oraz jaki jest poziom wód gruntowych. Następnie należy wykonać adaptację projektu do działki, czyli dostosowanie projektu do warunków terenowych. Tutaj konieczne jest skorzystanie z usług architekta, który sporządzi na mapie projekt zagospodarowania terenu, gdzie będzie określone m.in. obrys domu, mała architektura czy przyłącza. Kolejno należy uzyskać warunki techniczne od dostawców mediów, czyli prądu, wody, gazu i odbioru ścieków. Kolejnym ważnym dokumentem jest opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gdzie będą odległości pomiędzy projektowanymi obiektami.

Wystąpienie o pozwolenie na budowę

Ostatnim krokiem jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. W tym celu należy złożyć wniosek do miejscowego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Należy do niego dołączyć:

  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Wypis z rejestru gruntów dla swojej działki oraz sąsiednich
  • Warunki techniczne od dostawców mediów

Wzór wniosku możemy pobrać z urzędu lub jego strony internetowej. Należy w nim wskazać dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości. Decyzję otrzymamy do 65 od daty złożenia kompletnego wniosku. Pozwolenie na budowę jest ważne do 3 lat od jego wydania.