odbior-budowlany
15 września 2016

Kategoria:
Dom i ogród

Pomiary sieci do odbioru budowlanego

Podczas typowej budowy budynku mieszkalnego przeprowadza się kilka rodzajów prac geodezyjnych. Należą do nich czynności związane z wykonaniem mapy, która służy do celów projektowych, związane z wytyczeniem zaprojektowanych elementów w terenie oraz związane z inwentaryzacją powykonawczą budowy, które mają ma celu zgłoszenie jej do odbioru do inspektoratu nadzoru budowlanego. Podczas tych ostatnich wykonuje się pomiary sieci, które są niezbędne przy kompletowaniu dokumentacji technicznej.

Prawa inwestora dotyczące inwentaryzacji powykonawczej

Inwestor ma prawny obowiązek zapewnić dokonań geodezyjnych pomiarów wykonawczych obiektów oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, a ponadto pomiary sieci podziemnego uzbrojenia terenu muszą być wykonane przed zakryciem wykopów otwartych.

Inwentaryzacja powykonawcza przebiega w kliku etapach. Pierwszy wiąże się ze zleceniem jej odpowiedniemu biurowi geodezyjnemu, które zgłasza zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym – wyjaśnia właściciel przedsiębiorstwa GEOMAP, które oferuje kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji na terenie Dolnego Śląska.

Pomiary niezbędne do odbioru budowlanego

Starostwo przekazuje odpowiednie materiały oraz dokumenty, które dotyczą działki, na której prowadzona jest inwestycja. Pracownicy biura wykonują wywiad terenowy, aby zmierzyć obiekty oraz wykonać pomiary związane z użytkowaniem terenu oraz charakterystyką budynku. Dotyczą one powierzchni terenu mieszkalnego oraz zabudowy, a także rodzaju budynku i kondygnacji.

Kompletowanie dokumentacji technicznej i zakończenie prac budowlanych

Materiał wykonany podczas inwentaryzacji jest przetwarzany w biurze. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie nowych elementów na mapie oraz opracowanie dokumentów, które są potrzebne, aby ujawnić zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Przy okazji tworzona jest dokumentacja techniczna składająca się ze sprawozdania technicznego, szkiców polowych, dzienników pomiarowych oraz obliczeń. Jest ona kompletowana w formie operatu technicznego, który następnie trafia do starostwa powiatowego, które dokonuje jego kontroli.

Po pozytywnej opinii włącza się operat do archiwum, a opieczętowane mapy są zwracane w celu przekazania ich zleceniodawcy – są one elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, aby zgłosić zakończenie prac budowlanych.