Zarządca nieruchomości
6 maja 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Podstawowe zadania i obowiązki zarządcy nieruchomości

Aby budynek mieszkalny lub usługowy sprawnie funkcjonował ważne jest jego odpowiednie zarządzanie. Najczęściej nad poprawnym funkcjonowaniem każdej nieruchomości czuwa zarządca, który dodatkowo reprezentuje wspólnotę. Wyjaśniamy, jakie są podstawowe zadania i obowiązki zarządcy nieruchomości?

Kim jest zarządca nieruchomości?

Każda nieruchomość posiada kilku bądź jednego właściciela. Zazwyczaj właściciel osobiście nie zajmuje się bieżącymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem budynku. Podstawowe zadania i obowiązki zlecane są zarządcy nieruchomości.

Zarządca nieruchomości ma za zadanie podejmować decyzje oraz czynności mające na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie. Funkcje zarządcy nieruchomości może pełnić każda osoba fizyczna wskazana przez właściciela lub zewnętrzna firma – mówi pracownik agencji specjalizującej się w zarządzaniu nieruchomościami Domena.

Obecnie zarządcą nieruchomości może być każdy, kto nie jest karany oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto zarządca nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wyrządzenie szkód. Aby zarządca nieruchomości mógł działać w imieniu wspólnoty, musi mieć podpisaną umowę z właścicielem nieruchomości lub wspólnotą na świadczenie tych usług.

Podstawowe zadania i obowiązki

Do najważniejszych zadań oraz obowiązków każdego zarządcy nieruchomości należy przede wszystkim opieka nad budynkiem. Dotyczy to sfery ekonomicznej oraz finansowej. Co to oznacza? Zarządza musi prowadzić pełną dokumentację związaną ze stanem technicznym budynku oraz finansami, a co więcej powinien prowadzić jej archiwizację.

Oprócz tego zarządca ma w obowiązku organizować wszelkie niezbędne naprawy oraz remonty. W tym celu zatrudnia odpowiednich specjalistów lub zewnętrzną firmę. Do zadań zarządcy zalicza się również zapewnienie podstawowych mediów, czyli wody, gazu i energii oraz odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci. Firma lub osoba zarządzająca daną nieruchomością ma również w obowiązku organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Co jeszcze może zarządca nieruchomości?

Aby sprawnie zarządzać nieruchomością zarządca posiada również szereg praw. Pierwszym z nich jest reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz. Wiąże się to z zawieraniem umów z zewnętrznymi dostawcami lub firmami usługowymi.

To zarządca podejmuje decyzje o tym, którą firmę wybierze do remontu lub wywozu nieczystości. Jednak niezależnie od tego, jaką podejmie decyzję, musi być korzystna i zgodna z interesami wspólnoty mieszkaniowej.