5 kwietnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Okna energooszczędne, czyli jakie?

Energooszczędność stała się standardem budowy domów jednorodzinnych. Wynika nie tylko z odpowiedzialnego podejścia do środowiska i zalet ekonomicznej eksploatacji budynków, ale ma też swoje źródła w przepisach prawnych. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o utrzymaniu ciepła i szczelności pomieszczenia jest okno. Dzięki nowym rozwiązaniom technicznym również ono pojawia się w zmodernizowanych, energooszczędnych odsłonach.

Na czym polega energooszczędność okien?

Podstawowym i najważniejszym założeniem energooszczędności jest dążenie do jak najmniejszego wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. W kontekście okien może wydawać się to zaskakującą cechą – wielu osobom zazwyczaj kojarzy się ona raczej ze sprzętami AGD czy źródłami światła. Choć okna same w sobie nie zużywają energii, decydują o jej przepływie oraz kumulowaniu w przestrzeni budynku.

Jaki wpływ na zużycie energii ma więc wybór okien? Przede wszystkim, odpowiednio dobierając rodzaj ramy i oszklenia, możemy ograniczyć współczynnik przenikania ciepła, czyli ilość wydostającej się z domu energii. Zjawisko to powstaje na skutek różnic między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną budynku. Zapobieganie utracie ciepła pozwala na ograniczenie konieczności ogrzewania mieszkania.

Energooszczędne okna nie tylko nie przepuszczają zimna, ale mogą też ogrzewać. Wykorzystywanie wpadających do pomieszczenia promieni słonecznych również zmniejsza ilość energii koniecznej do ogrzania domu czy mieszkania.

Dobrze dobrana liczba i odpowiednie rozmieszczenie okien doświetla pomieszczenia przez cały dzień, dzięki czemu – przy optymalnym umiejscowieniu szyb – możliwe jest zrezygnowanie z dodatkowych źródeł światła aż do zmroku.

Na co zwrócić uwagę wybierając okno energooszczędne?

Najważniejszym parametrem energooszczędnych okien jest wspomniany już współczynnik przenikania ciepła, oznaczany jako Uw. Informacje o nim wyrażane są jednostką W/(m2K), gdyż jest to ilość ciepła przenikającego przez metr kwadratowy okna przy założeniu stałej różnicy między temperaturą panującą wewnątrz a na zewnątrz budynku, wynoszącej 1 kelwin. Warto przy tym zwrócić uwagę, że od 2021 roku normy budowlane wskazują 0.9 W/(m2K) jako maksymalną dopuszczalną wartość Uw.

Wartość przenikalności cieplnej całego okna (Uw) jest wypadkową przenikalności cieplnej ramy (Uf) i przenikalności cieplnej szkła (Ug). To Uw jest parametrem, na który warto zwrócić największą uwagę i nie należy mylić go z Ug – wartość przenikalności cieplnej szkła jest niższa, a co za tym idzie – bardziej atrakcyjna od innych, gdyż to właśnie przeszklenie jest najlepiej izolującym elementem okna. Sama wartość Ug nie ma decydującego znaczenia dla energooszczędności okna – dopiero rozważanie jej w kontekście Uf i wielkości ramy oraz liczby podziałów okna daje faktyczną informację o energooszczędności. Ważne, aby zauważyć, że wartość każdego z tych parametrów powinna być jak najniższa – na przekór najczęstszym zaleceniom w innych dziedzinach, panuje tu zasada: im mniej, tym lepiej.

Ciepłe szyby. Czy okna mogą ogrzewać?

Energooszczędne pakiety szybowe, czyli zestawy szyb zespolonych, różnią się nieco od standardowych propozycji. Zamiast dwóch szyb, wykorzystuje się zestaw trzyszybowy. Przestrzenie między nieotwieralnymi taflami szkła wypełniane są gazem szlachetnym, który stanowi dodatkową warstwę izolacji – wskazuje pracownik firmy WESA producenta okien i drzwi.

Okna takie wykazują się nie tylko wysoką termoizolacją, ale mogą też stać się źródłem ciepła. Aby tak było, muszą cechować się wysoką przepuszczalności promieni słonecznych (g) do wnętrza budynku. Ta właściwość wyrażana jest procentami – im jest ich więcej, tym więcej ciepła generować będą okna, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkania.