Odwrócona osmoza
19 lipca 2021

Kategoria:
Dom i ogród

O czym świadczy obecność czerwonej wody w kotle?

Wiemy, że niekiedy z naszych kurków wypływa czerwona lub czerwonawa, a najczęściej żółta woda; dzieje się tak zazwyczaj po dłuższym bezruchu instalacji spowodowanym jakimiś przerwami w dostawach wody wywoływanych bądź to przestojami technologicznymi, bądź to awariami. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w instalacjach kotłowych, lecz tutaj trudniej jest to  zaobserwować bezpośrednio, chyba że dostarczają one ciepłą wodę użytkową do kranów.

Dlaczego woda w kotle przybiera czerwoną barwę?

Gdybyśmy powiedzieli, że czasami woda w naszych kotłach lub instalacjach przybiera kolor rdzawy czy brązowo-brunatny, a nie czerwony, to być może temat byłby bardziej zrozumiały dla naszych czytelników. Ponieważ jednak nazewnictwo i postrzeganie kolorów jest sprawą dosyć indywidualną, pozostańmy przy barwie czerwonej, która jak wiadomo jest jedną z podstawowych emanacji światła widzialnego. Główną przyczyną przybierania przez wodę czerwonej czy też czerwonawej barwy mogą być albo znajdujące się w niej nadmierne ilości związków żelaza i manganu, albo też jakieś substancje organiczne. Oczywiście tak jedne jak i drugie mogą tworzyć niepożądane osady na ściankach całej instalacji kotłowej, obniżając znacząco jej energetyczną sprawność. Fakt, że taka woda znalazła się już w kotle, świadczy o tym, że mechaniczne uzdatnianie wody okazało się niewystarczająco skuteczne i należy je wspomóc uzdatnianiem chemicznym. O sposobach uzdatniania wody czytamy na internetowej stronie firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA ze Szczecina.

Uzdatnianie wody

W zależności od przeznaczenia wody uzdatnia się ją bardzo różnymi metodami. Zaliczamy do nich między innymi:

  • odżelazianie,
  • zmiękczanie (w tym zmiękczanie jonitowe),
  • demineralizację,
  • destylację,
  • mineralną, węglową lub mechaniczną filtrację,
  • dezynfekcję chemiczną poprzez ozonowanie, chlorowanie fluorowanie lub naświetlenia UV,
  • odwróconą osmozę,
  • aerację.

Ta ostatnia metoda, a więc aeracja, a później filtracja wody pomaga między innymi usuwać z wody wspomniane wcześniej związki żelaza i manganu.

Z kolei do usuwania związków organicznych z wody służą różnego rodzaju złoża filtracyjne, lampy ultrafioletowe jak i różnorodne aktywne preparaty chemiczne.

Oczywiście w takich przypadkach, kiedy to już woda koloru czerwonego znajdzie się  bezpośrednio w kotłach, należy działać bardzo zdecydowanie i szybko, tak by nie dopuścić do zniszczenia bądź uszkodzenia całej instalacji kotłowej, lub też poszczególnych jej komponentów.