kotlownia domowa kociol grzewczy
10 stycznia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

O czym należy pamiętać, zakładając domową kotłownię?

Budowa lub modernizacja domu wiąże się z podjęciem decyzji dotyczącej sposobu jego ogrzewania. Uzależniony on jest od warunków lokalizacyjnych i instalatorskich. Wybór jednego z kilku dostępnych systemów grzewczych powinna poprzedzić wnikliwa analiza kosztów,  możliwości oraz dostępności paliwa. Każdy z rodzajów ogrzewania wymaga określonych wymogów, które powinna spełniać dobra kotłownia.

Odpowiednio dobrany i właściwie zaprojektowany system grzewczy ma zapewnić mieszkańcom komfort, ale również powinien optymalizować koszty ogrzewania. Osiągnięcie kompromisu pomiędzy wydajnością instalacji grzewczej a kosztami jej budowy i eksploatacji jest najważniejszym wyzwaniem dla inwestora.

Przepisy prawa a lokalizacja kotłowni

Na początek warto zwrócić uwagę na wymogi prawne dotyczące budowy i lokalizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych. Reguluje to kilka odrębnych przepisów i rozporządzeń związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i otoczenia, ochroną środowiska, a także z ochroną przeciwpożarową.

„Kolejną kwestią przy planowaniu budowy kotłowni – wyjaśnia przedstawiciel firmy Kamar z Garwolina – jest jej lokalizacja. Zgodnie z przepisami powinna ona być położona centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Pewnym udogodnieniem jest możliwość montażu kotłów grzewczych o mocy nieprzekraczającej 30 kW, niekoniecznie w odrębnych kotłowniach, ale również w innych pomieszczeniach. Zabrania się instalacji kotłów grzewczych zasilanych gazem płynnym w pomieszczeniach znajdujących się poniżej gruntu. W przypadku wycieku gazu, który ma większą gęstość od powietrza może nastąpić jego gromadzenie się w ilościach zagrażających wybuchem”.

Rodzaje systemów grzewczych. Jaki kocioł wybrać?

Najważniejsza decyzja wyboru systemu grzewczego wiąże się z rodzajem paliwa. Każde paliwo wymaga innego typu kotła grzewczego. Inwestorzy podejmują decyzję według własnych kryteriów i preferencji, spośród kilku systemów grzewczych. Powinni brać pod uwagę dostępność paliwa, jego cenę, wpływ na środowisko, a także wygodę w użytkowaniu kotłowni.

  • Kotłownie gazowe są najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych, wszędzie tak gdzie możliwy jest dostęp do komunalnej sieci gazowej. Mogą też być zasilane gazem płynnym, który dostarczany jest ze zbiornika znajdującego się poza budynkiem. Kotły gazowe to wygodne urządzenia, z reguły dwufunkcyjne, służące do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Przepisy określają wielkości pomieszczeń, w których mogą bezpiecznie pracować. Kotły gazowe o zamkniętej komorze spalania wymagają kotłowni o kubaturze minimum 6,5 m³, a kotły pobierające powietrze do spalania pomieszczeń o kubaturze minimum 8 m³.
  • Kotły grzewcze na paliwa stałe są wciąż popularne. Stosowało się w nich takie paliwa jak drewno, węgiel czy koks. Powoli, ze względów ekologicznych odchodzi się od nich i preferuje bardziej przyjazne środowisku ekogroszek i pellet. Najczęściej kotły na paliwo stałe mają moc do 25 kW. Instaluje się je w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, które muszą mieć zapewniony dostęp powietrza. Właściwy dopływ i odprowadzenie powietrza mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz efektywność spalania.
  • Kotły opalane olejem opałowym najczęściej mają moc do 30 kW. Nie wymagają wówczas specjalnych kotłowni, a jedynie pomieszczeń z odpowiednią wentylacją o kubaturze nie mniejszej niż 8 m³ i wysokości co najmniej 2,2 m. Większe kotłownie na olej opałowy wymagają specjalnych pomieszczeń technicznych lub oddzielnych budynków przeznaczonych na kotłownie.

Wszystkie dostępne systemy grzewcze mogą współpracować z ekologicznymi i oszczędnymi urządzeniami, służącymi do sterowania ogrzewaniem domu i wody grzewczej. Warto zaznaczyć, że dostępne jest wiele proekologicznych rozwiązań, takich jak kotły kondensacyjne, które  należą do niskotemperaturowych źródeł ciepła. Są wyjątkowo efektywne, ekonomiczne i ekologiczne. Charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi i mniejszą emisją CO2. Alternatywą tradycyjnego ogrzewania są pompy ciepła, które mogą działać niezależnie lub współpracować z konwencjonalnymi systemami grzewczymi.