Ochrona mienia
6 października 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Metody zabezpieczania osób i mienia

Ochrona osób oraz mienia jest specjalistyczną usługą, która jest realizowana przez profesjonalne agencje ochrony. Z takiego zabezpieczenia może skorzystać osoba prywatna, ale również podmiot gospodarczy. Forma ochrony zależna jest od indywidualnych wymagań oraz oczekiwań usługobiorcy, powinna ona zostać dopasowana do konkretnej sytuacji. Sprawdź, jakie działania podejmowane są przez specjalistów, którzy dbają o swoich klientów i ich majątek!

Na czym polega ochrona osób?

Ważnym zadaniem agencji ochrony jest zabezpieczenie życia i zdrowia klienta, a także zagwarantowanie jego nietykalności osobistej w różnych sytuacjach. Profesjonalni ochroniarze muszą posiadać odpowiednie cechy, takie jak umiejętność oceny sytuacji, opanowanie, kontrolowania emocji.

Skuteczna ochrona osobista wymaga oszacowania zagrożeń, obserwacji otoczenia osoby chronionej. Ważne jest również dostosowywanie niezbędnych środków bezpieczeństwa do konkretnej sytuacji. Tego rodzaju usługa może być stałym zabezpieczeniem osób lub ochroną doraźną, pełnioną tylko w wybranych sytuacjach. Wszelkie podejmowane działania mają na celu m.in. zapewnienie spokojnego przebiegu spotkania czy ograniczenie wszelkiego rodzaju ryzyka podczas przemieszczania się, zapewnienia dystansu od innych osób.

Ochrona mienia – czym jest?

Ochrona mienia jest realizowana na wiele różnych sposobów. Zabezpiecza się:

  • nieruchomości,
  • ruchomości, np. jachty, samochody, motocykle itp.,
  • towar w sklepie i magazynie,
  • sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie danego obiektu,
  • materiały budowlane na placach budowy.

W bezpośredni sposób ochranianych jest wiele przedsiębiorstw, np. zakłady produkcyjne, galerie handlowe, obiekty kultury itp. Często w takich miejscach montuje się urządzenia służące monitoringowi, dodatkowo obiekt doglądany jest przez profesjonalnych ochroniarzy. Jak wskazują specjaliści firmy ochroniarskiej GABOR Biuro Ochrony, licencjonowana agencja zapewni montaż niezbędnego oprzyrządowania, jego serwis i kontrolowanie stanu technicznego, a gdy to konieczne, jego wymianę.

W przypadku systemu alarmowego w domu lub przedsiębiorstwie agencja taka niezwłocznie zjawia się w miejscu i podejmuje niezbędne kroki, by zapobiec włamaniu, kradzieży, niszczeniu mienia.

Warto również wspomnieć, że ochrona mienia to także tzw. kontrola ruchu osobowego. Specjaliści dokonują sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren danego obiektu są do tego uprawnione. Ustalają zatem, czy osoby te mają wymagane przepustki, identyfikatory lub legitymacje służbowe.