rury drenaż
7 lipca 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Metody odwadniania domów

Zbyt wysoki poziom wód gruntowych lub intensywne opady deszczu mogą prowadzić do zawilgocenia podziemnych elementów budynków, a nawet do zalewania pomieszczeń – piwnic oraz garaży. Każda taka sytuacja prowadzić może do poważnych szkód i wpłynąć na trwałość budynku, dlatego zawczasu należy pomyśleć o odpowiednich rozwiązaniach służących odwadnianiu posesji.

Drenaż opaskowy

To rozwiązanie stosowane jest w przypadku domów narażonych na zalanie lub zawilgocenie w wyniku zbyt wysokiego poziomy wód gruntowych, a których nie jest w stanie zabezpieczyć hydroizolacja. Przy pomocy drenażu woda oddziałująca na budynek jest odprowadzana bezpieczną odległością, tym samych nie dochodzi do zalewania fundamentów czy piwnic. Jak wykonywana jest ta instalacja?

– Jak sama nazwa wskazuje, drenaż opaskowy to system rur otaczających dom na wzór opaski – wyjaśnia przedstawiciel firmy TomBudRury drenarskie są umieszczane głęboko w gruncie, możliwie najbliżej fundamentów budynku, skąd zasysają wodę gruntową, a następnie odprowadzają ją np. do studni lub rozprowadzając po działce. Rozwiązanie to może być stosowane zarówno w przypadku domów nowych, jak i już istniejących, za każdym razem jednak inwestycja tego typu musi być poprzedzona bardzo dokładnym badaniem gruntu. Badania te mają na celu ustalenie poziomu wód gruntowych oraz przepustowości. Ponadto drenaże są obowiązkowo wykonywane wokół budynków stojących na zboczach, gdyż spływająca z góry woda może zatrzymywać się na fundamentach, prowadząc do poważnych szkód.

Odwodnienie liniowe

W przeciwieństwie do drenażu opaskowego, odwodnienie liniowe stosowane jest do odprowadzenia wody opadowej zalegającej na powierzchni ziemi, na utwardzonych nawierzchniach, np. na wykończonych przy pomocy kostki brukowej podwórkach czy podjazdach. Umieszcza się je również przed miejscami, gdzie dochodzi do nagłego spadku terenu, np. na wjeździe do garażu umieszczonego poniżej poziomu gruntu. Są to systemy korytek, umieszczonych w gruncie i osłoniętych od góry rusztem, czyli kratkami zabezpieczającymi przed przedostawaniem się większych zanieczyszczeń, np. opadających liści. Ruszt chroni korytka również przed uszkodzeniem w wyniku działania dużego obciążenia, powstających między innymi podczas najechania kołami samochodu. Korytka połączone są ze skrzynką odpływową, skąd woda deszczowa jest odprowadzana dalej, np. do kanalizacji szamba lub drenażu rozsączającego. Ważne jest zachowanie odpowiedniego spadku dna korytek, aby umożliwić spływanie zgromadzonej wody do skrzynki odpływowej.

Odwodnienia punktowe

Stosowane są przede wszystkim do odprowadzania wody zalegającej w pomieszczeniach wewnątrz budynków, np. łazienki lub garażu. To niewielkie studzienki podłączone do rur, którymi woda spływa do ujścia. Do prawidłowego odprowadzania wody, powierzchnia podłogi wokół odwodnienia powinna być nachylona nieco w jego stronę – w przeciwnym wypadku niemożliwe będzie samoistne spływanie wody do systemu.

Dlaczego warto zainwestować w odwodnienie?

Odpowiedni system odwodnienia posesji i domu jest koniecznością w sytuacji, kiedy w wyniku wysokiego poziomu wód gruntowych lub innych właściwości gleby, budynek jest narażony na intensywny kontakt z wodą. Może wtedy bowiem dochodzić do niszczenia fundamentów oraz zalewania pomieszczeń znajdujących się pod powierzchnią gruntu. To z kolei jest przyczyną poważnych szkód. W wyjątkowych sytuacjach ostatecznym efektem takich zjawisk może być nawet osuwanie się ścian. Ale ochrona budynku nie jest jedynym powodem, dla którego warto zainwestować w systemy odwadniające. Drugim są oszczędności, jakie takie rozwiązanie może nam przynieść. Nadmiar wody gruntowej lub deszczowej może być bowiem przechowywany i wykorzystywany w różnych celach, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu.