instalacja wodno-kanalizacyjna
13 czerwca 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych w domu

Skonstruowanie dobrze działającego systemu wodno-kanalizacyjnego w budynku wymaga nie tylko dobrej jakości materiałów, ale również wiedzy i praktyki. Prawidłowo wykonana instalacja może działać kilkadziesiąt lat, jednak na długość jej bezawaryjnej pracy wpływają też dodatkowe czynniki, takie jak intensywność jej użytkowania, jakość wody oraz częstotliwość zabiegów konserwacyjnych.

Co zwykle wchodzi w skład instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Typowa instalacja wodno-kanalizacyjna to zespół rurowych przewodów i towarzyszący jej osprzęt. W jego skład mogą wchodzić łączniki, przewody spustowe, wodomierze i zawory. Instalacja zazwyczaj obejmuje też dodatkowe urządzenia, takie jak rewizje, syfony, wpusty podłogowe czy wywiewki wentylacyjne.

Niekiedy dobre materiały i prawidłowe obchodzenie się z kanalizacją nie wystarczą, by uniknąć pewnych problemów. Największym z nich może być twarda woda, która sprzyja powstawaniu osadów na ściankach rur. W konsekwencji mogą one powodować nawet niedrożność przewodów kanalizacyjnych. Problemem jest też niedostateczny ich spadek. Tego ostatniego czynnika dałoby się uniknąć, gdyby montaż lub przebudowa kanalizacji została zlecona profesjonalnym firmom, takim jak Kamil Przęczek Usługi Hydrauliczne. Tylko wtedy istnieje duża szansa, że instalacja w domu będzie działała długo i bezawaryjnie.

Jaki prace konserwacyjne można wykonać w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Bezproblemowa praca kanalizacji to nie tylko dobre materiały i solidny montaż, ale również dbałość o jej stan. Dlatego zalecane są regularne przeglądy stanu wszystkich urządzeń. Od czasu do czasu, bez oczekiwania na całkowitą utratę przepustowości, można zastosować profilaktyczne czynności udrażniające. Da się je przeprowadzić różnymi sposobami, z czego najpopularniejszym jest przetykanie specjalną sprężyną albo wprowadzenie środka chemicznego, rozpuszczającego osady. Można też przepłukać rury wodą pod dużym ciśnieniem. W czasie tych czynności warto posłużyć się kamerą wizyjną. Dzięki temu można sprawdzić faktyczny stan przewodów kanalizacyjnych.

Konserwacja kanalizacji to również naprawy drobnych wycieków wodnych, które zazwyczaj mają tendencję do powiększania się, przez co z czasem są poważnym zagrożeniem.

Modernizacja lub wymiana starej instalacji

Niekiedy podczas przeglądu, specjaliści dochodzą do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie modernizacja starej kanalizacji wodno-kanalizacyjnej. Niektóre jej elementy, takie jak rury w ścianach, często są pozostawiane bez zmian. Dotyczy to sytuacji, gdy są one jeszcze w dobrym stanie. Wymianie najczęściej podlegają przewody, do których jest łatwy dostęp.